Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úvodní slovo Jana Kubiceho, ministra vnitra, na zahájení konference ISSS 2013

9. 4. 2013, 11.55

Vážené dámy a pánové, milí hosté, prakticky každý rok představovalo Ministerstvo vnitra v Hradci Králové nový a pro veřejnou správu zásadní projekt. S nadsázkou lze říci, že se vždy čekalo, s čím začátkem dubna zase přijdeme. Ať už šlo o Czech POINT, datové schránky, portál veřejné správy nebo základní registry, vždy šlo o projekty, jejichž cílem bylo využít informační technologie k dosažení rychlejší, levnější a přívětivější veřejné správy. Tento náš cíl se samozřejmě nemění. Co se mění, je způsob, kterým toho chceme v budoucnu dosáhnout.

Když to zjednoduším, tak co jsme chtěli postavit, to jsme už postavili nebo v dohledné době dokončíme. Jsem proto přesvědčen, že nastal čas přestat stavět další obří systémy. Je čas začít existující infrastrukturu propojovat s existujícími systémy, efektivně sdílet a vzájemně využívat veškerá data, která máme k dispozici. Musíme také reformovat jednotlivé procesy ve veřejné správě a nastavit standardy, které nám umožní nereformovat veřejnou správu plošně, ale tam, kde si budeme jistí, že je to skutečně třeba. Tento závěr není žádný náš rozmar ani výmysl úředníků z Prahy. Jde o jedinou možnou reakci na tvrdou ekonomickou realitu, pokud se nechceme dostat do situace, že nedokážeme veřejnou správu ufinancovat.

Veřejná správa má dnes totiž téměř 5000 odlišných informačních systémů, které ještě před rokem nebyly prakticky vůbec propojeny. Díky základním registrům jsme dosáhli toho, že už 1800 systémů data sdílí. Ostatní specifické systémy však z různých důvodů stále zjišťují informace nezávisle na ostatních. Neberou na vědomí, že údaje, které jeden systém složitě získává, druhý systém už dávno má.

To vede k jasnému vyznění: jejich údržba je náročná finančně, provozně i personálně. A takto by veřejná správa fungovat neměla! Veřejná správa naopak musí svá data sdílet a díky tomu je efektivně využívat ve prospěch úředníků i občanů. A infrastruktura, kterou jsme v uplynulých letech budovali, toto efektivní a bezpečné sdílení umožňuje.

Množství roztříštěných systémů také znamená množství roztříštěných informací. Dnes už ale nejsme bezmocní a tuto nevýhodu můžeme díky základním registrům proměnit ve výhodu. Plánujeme proto prostřednictvím registrů upravit odlišné systémy tak, aby je bylo možné při jasně nastavených podmínkách přístupu a kontroly propojit do jednoho logického celku.

Samozřejmě si uvědomujeme si, že propojení systémů bude náročnou a výraznou změnou. Na druhou stranu bude sdílení služeb efektivnější i lacinější. Není přece potřeba, aby jeden úřad nakupoval datová centra a uložiště, hardware či aplikace, které nemá, když jiný systém je vytížen pouze na polovinu své kapacity a může být pro tyto účely využit.

Když bych navázal na loňskou konferenci, tak jsme zde poprvé představili v praxi základní registry. Letos tu dokážeme, že tento projekt si přívlastek revoluční opravdu zaslouží. Díky informacím, které jsme jejich prostřednictvím získali, totiž můžeme konečně začít dříve téměř nerealizovatelný bod reformy veřejné správy. Můžeme optimalizovat její procesy a nastavit standardy, díky kterým bude stát vědět co, kde, jak, jak často nebo za kolik který úředník či úřad dělá. Právě Procesní modelování agend a nastavení standardů ve veřejné správě je dalším základním cílem, který český eGovernment čeká.

Většina zásadních projektů eGovernmentu dnes už v určité podobě funguje a stát je může využít jako základu pro smysluplnou modernizaci veřejné správy. Dalším důležitým krokem v rámci eGovernmentu je tak změna konceptu fungování veřejné správy. Jejím základem je neoddiskutovatelná skutečnost, že občan tu není od toho, aby složitě vyhledával či žádal úředníky o informace. Ty by mu měla veřejná správa sama aktivně a přehledně sdělovat. Proto chceme přesvědčit úřady, že i pro ně bude z hlediska důvěryhodnosti nejlepší takové informace aktivně publikovat na Portálu veřejné správy.

Pro to všechno, co jsem zde uvedl, je ale nesmírně důležité přijmout, že elektronizace veřejné správy přestala být nějakou IT revolucí pro pár nadšenců. Stala se naprosto běžným, přirozeným a nezvratným vývojovým procesem, který se netýká jen technologií, ale prakticky veškerých činností veřejné správě. Nejde o izolovaný soubor IT projektů. Jedná se o soubor i řady legislativních i nelegislativních opatření, která mají vést k tomu, aby se úspěšně uplatnily moderní metody a nástroje ke zlepšení výkonnosti veřejné správy. I ve veřejné správě musíme konečně aplikovat z komerční sféry dobře známý a vysoce efektivní systém sdílených služeb. To vše při vědomí, že realizovat můžeme pouze takové věci, které občané i úředníci budou umět používat a které jim budou přinášet prospěch.

Dovolte mi tedy, abych Vás v Hradci Králové všechny přivítal a zároveň Vám popřál dva skutečně efektivně strávené dny. Považuji však za důležité na závěr znovu zopakovat naprosto zásadní fakt: Mějte stále na paměti, že elektronizace samotná není cílem eGovernmentu. Je pouze významným prostředkem k tomu, aby veřejná správa fungovala lépe, efektivně, rychleji, levněji a co nejméně zatěžovala občana.

Děkuji za pozornost.

Jan Kubice, ministr vnitra