Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Diskuse a prezentace akademiků

9. 4. 2013, 10.00, Hradec Králové

V programu 16. ročníku konference byl poprvé v historii vyhrazen rozsáhlejší prostor i pro témata související s propojením vědy, výzkumu, vysokého školství a praxe, na němž se podílela řada osobností tuzemského akademického světa.

Již v pondělí odpoledne se uskutečnilo uzavřené setkání zástupců vysokých škol, pracovní skupiny ICT Unie, zástupců MŠMT a expertů, na němž se hovořilo o spolupráci veřejné správy a vysokých škol, připravenosti absolventů VŠ na vstup do praxe, vzdělávání úředníků na VŠ, spolupráci na výzkumu a mnoha dalších tématech.

V úterý dopoledne pak následuje otevřený „akademický blok“, jehož první část tvoří seminář zaměřený na problematiku možnosti elektronických voleb v ČR. Poté následují přednášky zástupců několika univerzit týkající se témat, jako jsou sepjetí akademické sféry s praxí, role ICT ve vysokém školství, elektronické dokumenty, zkušenosti s využitím e-learningu či digitální knihovny a otevřený přístup k vědeckým výsledkům.