Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Tradiční „GISové“ dopoledne

9. 4. 2013, 10.00, Hradec Králové

Úterní dopoledne na konferenci ISSS patří již tradičně uživatelům a příznivcům geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Blok věnovaný této problematice, rozdělený do dvou částí, jako obvykle hostí dvorana ve Velkém sále.

V prvním bloku – „Další rozvoj GIS v ČR“ – jsou úvodní přednášky věnované „Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020“ (Eva Kubátová, MV ČR) a „Rozvoji infrastruktury z pohledu ČUZK“ Eva Pauknerová, ČUZK), poté následují prezentace „DMVS jako integrační platforma pro přístup k ÚAP“ (Martin Jüstel, Martin Sovadina, Asseco Central Europe), „Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy – legislativní podpora vedení technické mapy obce a průzkum uživatelských požadavků na ortofoto“ (Eva Kubátová, Jiří Čtyroký, MV ČR) a „DMVS – zkušenosti, otázky a plány“ (Lubomír Jůzl, Petr Pavlinec, Kraj Vysočina).

Druhou část bloku – „Aktuální projekty a jejich dopad“ – zahajuje přednáška „ArcGIS Online – dopřejte výhody GIS i kolegům“ (Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA), po ní následují „Harmonizace ZABAGED a Geonames – podněty, zkušenosti, výhledy“ (Danuše Svobodová, Zeměměřický úřad), „Novinky v poskytování údajů z KN a RÚIAN“ (Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální) a „Rozvoj služeb Geoportálu ČÚZK“ (Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad).

Celý program bloku GIS uzavírá tradiční panelová diskuse za přítomnosti přednášejících a dalších odborníků.