Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Eurocrest 2013 – Most, Bratislava a Tychy

8. 4. 2013, 20.45, Hradec Králové

img_0147.jpg img_9512.jpg

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Most, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý erb, a vedle toho také oficiální stránky slovenské Bratislavy a polského města Tychy. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera šestnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/V4DIS 2013).

Vyhlašovatelem třináctého ročníku soutěže Eurocrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je například TeleCities. Soutěž Eurocrest vychází ze zkušeností získaných při organizaci soutěže Zlatý erb pořádané v České republice s přihlédnutím ke konzultacím odborníků z Evropské unie.

Cílem Eurocrestu je, podobně jako u soutěže Zlatý erb, ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní správy a samosprávy účinně využívat informačních technologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy. Touto cestou tak chtějí pořadatelé přispět ke zrychlení rozvoje služeb evropských institucí veřejné správy.