Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Elektronizace zdravotnictví – rozsáhlý blok, různorodá témata

8. 4. 2013, 9.35, Hradec Králové

Jak se již stalo tradicí, poměrně značný prostor dostává v pondělním programu konference téma elektronizace zdravotnictví – již před devátou hodinou byl tento samostatný odborný blok zahájen v Eliščině sále. Na jeho přípravě se jako obvykle podílela celá řada subjektů, které mají se zdravotnictvím co do činění, a to včetně dodavatelských firem.

Úvodu se podobně jako v loňském roce chopil náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek a seznámil přítomné s kroky Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti elektronizace zdravotnictví, poté následovala pestrá paleta dalších prezentací.

Blok pokračuje i v odpoledních hodinách – zahájí jej opět zástupce ministerstva zdravotnictví s přednáškou týkající se rezortních registrů, další prezentace a diskuse se pak dotknou konkrétních IT řešení, aplikací pro podporu zdravotní péče, elektronické proskripce, problematiky financování projektů nebo využití geoinformací v systému zdravotnického dozoru.