Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Visegrádská konference V4DIS 2013 zahájena

8. 4. 2013, 9.30, Hradec Králové

Tradičně v 9 hodin byl ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, generálního sekretáře Únie miest Slovenska Mariana Minaroviče, primátora města Moldava nad Bodvou Istvána Zachariáše, ředitele konference ISSS/LORIS/V4DIS Tomáše Renčína a za přítomnosti řady dalších zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen desátý ročník konference V4DIS.

Mezi tématy letošní visegrádské konference nechybí jako obvykle projekty z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce či zkušenosti z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou. Nejdůležitějším bodem programu je však vyhodnocení rozsáhlého osmnáctiměsíčního projektu LDA-V4 (Lokální digitální agenda v zemích V4), který mapoval stav veřejné správy Visegrádského regionu. Jeho hlavním realizátorem byl Kraj Vysočina a podílela se na něm řada dalších subjektů veřejné správy, asociací a institucí z členských zemí Visegrádu – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Poznatky, získané během spolupráce, byly doplněny diskusemi partnerů a vyjádřeními jejich představitelů k sadě otázek zaměřených na uplatnění ICT v územní samosprávě. Závěrečné hodnocení se orientuje především na vnímání významu ICT v kontextu jiných rozvojových priorit a potřeb samospráv, na prioritní témata z oblasti informatizace, dosažené úspěchy, problémy k řešení, uplatňování strategického plánování, vztah samospráv a státu, spolupráci v mezinárodním měřítku či mechanismy financování ICT projektů. O tomto projektu se hovořilo již na konferenci ISSS/V4DIS 2012, kongresu ITAPA 2012 v Bratislavě a při dalších pracovních setkáních na národní úrovni. Aktivity projektu LDA-V4 byly rovněž prezentovány na semináři v Bruselu za účasti zástupců Evropské komise a řady regionů EU.

Tradiční součástí programu konference V4DIS 2013 jsou opět prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Zástupci veřejné správy zemí V4 večer rovněž převezmou ocenění udělená v rámci tradiční soutěže EuroCrest.

Hlavním organizátorem konference V4DIS 2013 je sdružení Český zavináč, na přípravě akce se dále podílejí Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a partneři ze zemí V4 – Únia miest Slovenska a město Moldava nad Bodvou, město Karcag (Maďarsko) a nadace Alfa-Omega Foundation, města Radkow, Rybnik, Gdaňsk a okres Swidnica (Polsko).