Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2013 – reforma veřejné správy úspěšně pokračuje

8. 4. 2013, 8.00, Praha/Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začíná 16. ročník renomované konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která už celá léta hraje roli důležité komunikační a prezentační platformy pro celou veřejnou správu ČR i okolních států. Dvoudenní akci již podesáté doprovází mezinárodní konference zástupců veřejné správy visegrádského regionu V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V posledních letech zájem o účast na této „dvojakci“ neustále roste, a to jak ze strany politických špiček a veřejné správy, tak z komerční sféry. Podle všech předpokladů počet registrovaných účastníků opět vysoce překročí 2 tisícovky, v dvoudenním programu se odehraje přes 200 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než 100 firem.

Konference ISSS je prakticky od počátku důležitým místem setkání špiček domácí politické scény, ministrů, zástupců veřejné správy z ČR i zahraničí, nezávislých odborníků nebo vysokých manažerů renomovaných firem. Letos se opět koná pod oficiální záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, ministra vnitra Jana Kubiceho, řady rezortních ministrů a Asociace krajů ČR. Visegrádskou konferenci zaštiťuje již tradičně místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Samozřejmostí je účast představitelů obou komor Parlamentu ČR, šéfů státních úřadů, krajských hejtmanů, primátorů měst a dalších osobností. Během dvou dnů konference se konají významné doprovodné akce, jako například ICT summit, setkání zástupců ICT průmyslu a vlády zaměřené na konkurenceschopnost tohoto segmentu, zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Asociace krajů ČR či setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů.

„V rámci programu konference se každoročně snažíme pokrýt celé spektrum výkonu státní správy a samosprávy a souvisejících oblastí, a to v celkovém kontextu průběžně probíhající reformy,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Letos chceme dát ještě větší prostor trendům, které mohou veřejné správě něco přinést v budoucnosti a které ji budou podle mého přesvědčení v následující létech postupně měnit – ať už jde o zlepšení procesů, růst efektivity, snížení administrativy či zatěžování občana. Pevně věřím, že v bohatém programu si vybere každý z účastníků letošního ročníku.“

Hlavním část programu ISSS 2013 tvoří jako obvykle přednášky a diskuse zaměřené na aktuální otázky rozvoje e-governmentu – hovořit se bude o plánování dalšího období využívání finančních prostředků z evropských fondů (2014+), o agendových informačních systémech, které čerpají data ze základních registrů, či o širším využitím nové datové základny nejen ve veřejné správě, ale i v dalších oblastech, jako je například bankovnictví nebo služby. Nepřehlédnutelné jsou rovněž informace o moderních trendech včetně cloudu, outsourcingu či virtualizace, rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání moderních technologií ke zdokonalení elektronických služeb, snížení administrativy a celkové modernizaci veřejné správy. Pro ucelené okruhy témat, jako jsou například e-health, e-turismus nebo e-justice, jsou připraveny samostatné odborné bloky, nechybějí ani informace o počítačové gramotnosti a vzdělávání a svůj prostor dostávají „best practices“ měst, obcí a regionů.

V průběhu pondělního slavnostního společenského večera konference budou jako obvykle vyhlášeny výsledky populárních soutěží Zlatý Erb, Biblioweb, Eurocrest či JuniorErb a udělena cena ministra vnitra za rozvoj informačních a komunikačních technologií. Již o den dříve se oznamuje vítěz soutěže Český zavináč. Kompletní výsledky všech soutěží budou k dispozici v aktualitách na www.isss.cz.

Hlavním pořadatelem konference ISSS/V4DIS 2013, která se tradičně koná za podpory hostitelského města Hradec Králové, je společnost Triada, spolupořadateli pak Český zavináč, Ponca a časopis Obec a finance, na přípravě pak spolupracuje řada dalších subjektů a organizací. Generálním partnerem konference je Česká spořitelna, hlavními partnery pak společnosti Atos, Česká pošta, ICZ, Oracle a VMware.

Více informací o aktuálním dění na konferenci včetně kompletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz.