Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Visegrádská konference V4DIS 2013

8. 4. 2013, 8.00, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začíná již 10. ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) – setkání zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, které tradičně doprovází renomovanou národní akci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Akci, kterou podpořil Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a jíž se jako obvykle účastní řada významných hostů nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí, poskytl osobní záštitu místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Mezi tématy letošní visegrádské konference nechybí opět projekty z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce či zkušenosti z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou. Nejdůležitějším bodem programu je však vyhodnocení rozsáhlého osmnáctiměsíčního projektu LDA-V4 (Lokální digitální agenda v zemích V4), který důkladně zmapoval stav veřejné správy Visegrádského regionu. Jeho hlavním realizátorem byl Kraj Vysočina a podílela se na něm řada dalších subjektů veřejné správy, asociací a institucí z členských zemí Visegrádu – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Poznatky, získané během spolupráce, byly doplněny diskusemi partnerů a vyjádřeními jejich představitelů k sadě otázek zaměřených na uplatnění ICT v územní samosprávě. Závěrečné hodnocení se orientuje především na vnímání významu ICT v kontextu jiných rozvojových priorit a potřeb samospráv, na prioritní témata z oblasti informatizace, dosažené úspěchy, problémy k řešení, uplatňování strategického plánování, vztah samospráv a státu, spolupráci v mezinárodním měřítku či mechanismy financování ICT projektů. O tomto projektu se hovořilo již na konferenci ISSS/V4DIS 2012, kongresu ITAPA 2012 v Bratislavě a při dalších pracovních setkáních na národní úrovni. Aktivity projektu LDA-V4 byly rovněž prezentovány na semináři v Bruselu za účasti zástupců Evropské komise a řady regionů EU.

Tradiční součástí programu konference V4DIS 2013 jsou také prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Zástupci veřejné správy zemí V4 večer rovněž převezmou ocenění udělená v rámci tradiční soutěže EuroCrest.

Hlavním organizátorem konference V4DIS 2013 je sdružení Český zavináč, na přípravě akce se dále podílejí Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a partneři ze zemí V4 – Únia miest Slovenska a město Moldava nad Bodvou, město Karcag (Maďarsko) a nadace Alfa-Omega Foundation, města Radkow, Rybnik, Gdaňsk a okres Swidnica (Polsko).