Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Archiv aktualit

Zpráva IDC o e-governmentu z pohledu konference ISSS

16. 5. 2012

Renomovaná mezinárodní analytická a poradenská společnost IDC CEMA, která se specializuje především na trhy informačních a komunikačních technologií, vydala v rámci své řady „nahlédnutí“ (IDC Insights) analytickou zprávu o aktuálním stavu českého e-governmentu, založenou na postřezích z letošní konference ISSS 2012, jíž se zástupci IDC aktivně zúčastnili.

ISSS 2012 – jednání podvýborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

23. 4. 2012

V průběhu 15. ročníku konference ISSS proběhla v kongresovém centru Aldis rovněž setkání zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s členy odborných komisí SMO ČR a AK ČR a zástupci ministerstev.

Monitoring médií

23. 4. 2012

Závěrečná zpráva ISSS 2012

19. 4. 2012

Závěrečná zpráva obsahuje nejen zhodnocení celé akce, ale rovněž přehled pořadatelů i partnerů, oficiální statistiky a čísla z anket, citace řady významných hostů i kompletní přehled výsledků soutěží, které byly na konferenci oficiálně vyhlášeny.

Nashledanou na konferenci ISSS 2013

10. 4. 2012

Další, již šestnáctý ročník konference ISSS se uskuteční ve dnech 8. –9. dubna 2013, jako obvykle v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Těšíme se na setkání s vámi i na to, že budeme moci společně zhodnotit výrazný pokrok v oblasti e-governmentu.

Ministerstvo vnitra na 15. ročníku konference ISSS

5. 4. 2012

TyfloCentrum Brno, o. p. s., odborný garant soutěží Zlatý erb a Biblioweb (hodnocení přístupnosti webů) na ISSS 2012

5. 4. 2012

ISSS 2012 je minulostí, základní registry nastupují…

4. 4. 2012

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý odpoledne 15. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Přestože dvoudenní program byl velice bohatý a národní konferenci doprovázely i dvě mezinárodní akce – konference LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) – v celém dvoudenním programu jasně dominovala témata související se systémem základních registrů, který bude zprovozněn 1. července tohoto roku a jehož pilotní provoz s ostrými daty byl oficiálně zahájen 1. dubna. Právě na konferenci ISSS měli zástupci veřejné správy i přítomní odborníci možnost se poprvé detailně seznámit s tím, jak pracuje, jak vypadají jednotlivé výstupy i s tím, jak ovlivní samotné procesy ve výkonu státní správy a samosprávy.

Digitalizace a nová média

3. 4. 2012, 11.00

Jednací sál kongresového centra Aldis se v úterý dopoledne zaplnil zájemci o problematiku digitálního rozhlasového a televizního vysílání a strategii Digitální Česko. Již v 9.30 zde byl zahájen program speciálního odborného bloku „Digitalizace a nová média“, na jehož náplni se společně podílela Národní koordinační skupina pro digitální vysílání, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČTÚ a České Radiokomunikace.

Úterní dopoledne patří tradičně GISu

3. 4. 2012, 10.00

Již tradiční „gisová“ aréna postavená ve Velkém sále kongresového centra Aldis je v úterý dopoledne každoročně zaplněna příznivci geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Ministr vnitra ocenil projekt Nadace Charty 77 „Senzační senioři“

2. 4. 2012, 20.45

Zvláštní cenu ministra vnitra v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií získala za rok 2012 Nadace Charty 77. Ta se v projektu Senzační senioři rozhodla využít ICT technologie k podpoře aktivního života občanů seniorského věku.

Eurocrest 2012 – Hradec Králové, Bratislava a Zabrze

2. 4. 2012, 20.35

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Hradec Králové, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle toho také oficiální stránky slovenské Bratislavy a polského města Zabrze. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/LORIS/V4DIS 2012).

Vítěze zná i JuniorErb 2012

2. 4. 2012, 20.30

V rámci dalšího ročníku mezinárodní soutěže pro mladé tvůrce webových stránek JuniorErb byly vyhlášeny výsledky celostátního kola – vítězem se stal Tomáš Čakloš se školním časopisem Gymnázia Šlapanice, stříbrnou příčku obsadil David Hotař za projekt 3D modelování z třinecké základní školy Dany a Emila Zátopkových – a na třetím místě skončil Martin Fiala se stránkami Střediska volného času Pohořelice.

Biblioweb 2012 – 13. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

2. 4. 2012, 20.25

Do soutěže se zapojila řada knihoven z malých měst a obcí, proto byla opět vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 3000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však stále pokulhává za úrovní stránek větších knihoven. Svědčí o tom skutečnost, že do druhého kola se dostalo jen pět webů malých knihoven z šestnácti.

Soutěž Zlatý erb 2012 zná své vítěze

2. 4. 2012, 20.20

V průběhu slavnostního galavečera konference ISSS 2012 byly předány ceny čtrnáctého ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

ICT Summit 2012

2. 4. 2012, 15.00

Podobně jako v minulém roce zorganizovala ICT Unie prestižní setkání zástupců vlády ČR, odborníků na problematiku ICT ve veřejné správě i hlavních dodavatelů ICT technologií a služeb, tentokrát pod názvem Priority českého ICT průmyslu – „pro občana, firmu a stát“.

Slavnostní zahájení a přeplněný „Velký sál“

2. 4. 2012, 13.00

Velký sál kongresového centra Aldis, tradičně nabitý k prasknutí, sledoval slavnostní zahájení patnáctého ročníku konference ISSS. Moderátorem asi nejoblíbenější části dvoudenního programu byl opět Václav Moravec a na pódiu se představila celá řada známých osobností.

e-health – převládají témata ze sociální oblasti

2. 4. 2012, 10.00

V Jednacím sále kongresového centra Aldis byl krátce po deváté hodině zahájen tradiční samostatný odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví. Jako obvykle je o něj velký zájem, přestože se jej letos dotklo krácení rozpočtů. I v letošním roce se na jeho přípravě podílely prakticky všechny subjekty, které mají se zdravotnictvím co do činění a rovněž řada dodavatelských firem.

Visegrádská konference V4DIS 2012 zahájena

2. 4. 2012, 9.30

Tradičně v 9 hodin byl ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis za účasti 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, generálního sekretáře Únie miest Slovenska Mariana Minaroviče, ředitele konference ISSS/LORIS/V4DIS Tomáše Renčína a za přítomnosti řady dalších zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen již devátý ročník konference V4DIS.

Začíná 15. ročník konference ISSS

2. 4. 2012, 9.00

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové dnes začíná již 15. ročník renomované konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2012). Jako obvykle se zde setkávají vrcholní politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, informatici obecních a městských úřadů, odborníci na elektronizaci veřejné správy i dodavatelé moderních technologií a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Tato tradiční akce, která patří mezi nejvýznamnější konference svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, je i letos doprovázena mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Program je podobně jako vloni rozšířen o prestižní ICT summit, uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a několik dalších akcí.

Letošní ocenění Český zavináč získal Ondřej Felix

1. 4. 2012, 20.00

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 15. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota letos udělila cenu Ondřeji Felixovi, a to za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v ČR, který měl v roli hlavního architekta e-governmentu, a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace.

Registrace účastníků přes Internet byla ukončena

30. 3. 2012, 12.00

Registraci včetně zaplacení však můžete provést až na místě.

Autobus do Hradce Králové

30. 3. 2012, 12.00

Conferoo pro uživatele smartphonů

29. 3. 2012

Hosté a příznivci konference ISSS 2012 mají letos k dispozici jednu novinku pro své mobilní telefony. Jde o univerzální mobilní webovou aplikaci Conferoo z dílny studia Inmite, kterou lze využívat na většině v současné době rozšířených operačních systémů mobilních telefonů schopných připojení k internetu.

Zveme vás na nedělní kolokvium ICT Unie a Rady vlády

21. 3. 2012

Kolokvium ICT Unie a Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost za účasti předsedy RVKIS Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra financí a dalších významných hostů se bude konat v zasedacím sále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar 1245/46, Hradec Králové, v neděli 1. dubna od 16.30 do 18.30.

Předběžný program ISSS 2012 k dispozici

12. 3. 2012

V sekci „Předběžný program“ je již k nahlédnutí aktuální verze celého dvoudenního programu 15. ročníku konference ISSS 2012. Přesné časy přednášek a prezentací, případně jejich řazení, ještě mohou doznat drobných změn, ale celkové schéma je v základních rysech definitivní.

Hostům slavnostního galavečera opět zahraje Radim Hladík

7. 3. 2012

Všechny registrované účastníky slavnostního společenského večera konference ISSS, který se uskuteční v pondělí 2. dubna 2012 v prostorách kongresového centra Aldis, zveme na koncert Radima Hladíka a jeho přátel v Malém sále.

Vždy jsem byl stoupencem užitečného e-governmentu

6. 3. 2012

říká v tradičním bilančním rozhovoru pro Veřejnou správu online Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vedle hodnocení roku 2011 se v něm dotýká i postupu prací na jednom z připravovaných základních registrů, neskrývá své názory na současný rozvoj e-governmentu, zmiňuje novinky související s novým občanským zákoníkem a zdůrazňuje, že i v oblasti zeměměřictví se podařilo dosáhnout značného pokroku.

ICT Summit 2012

20. 2. 2012

Podobně jako v minulém roce organizuje ICT Unie u příležitosti letošní konference ISSS prestižní setkání zástupců vlády ČR, odborníků na problematiku ICT ve veřejné správě i hlavních dodavatelů ICT technologií a služeb, tentokrát pod názvem Priority českého ICT průmyslu – „pro občana, firmu a stát“.

Kosmické technologie pro veřejnou správu

6. 2. 2012

Programové schéma konference ISSS 2012 bude rozšířeno o novou sekci věnovanou využití nejmodernějších technologií a ICT v dopravě a některých dalších souvisejících oblastech. Základním kamenem bude blok připravený odborníky z Ministerstva dopravy – odboru kosmických technologií a družicových systémů, v němž by měla přijít řeč nejen na projekty Galileo a EGNOS, ale i na využití výše uvedených technologií v rámci krizového řízení.

Po každém úředníkovi, rozhodnutí či činnosti zůstane elektronická stopa

6. 2. 2012

S náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřejem Veselským jsme hovořili o současné etapě modernizace veřejné správy a nejdůležitějších elektronických výzvách dnešní doby, o nichž se samozřejmě bude hodně diskutovat i na dubnové konferenci. Stranou samozřejmě nemohly zůstat základní registry, občanské průkazy v nové podobě nebo to, jak současné snahy přispějí k výraznému zvýšení efektivity veřejné správy.

Hlavní témata ISSS 2012

16. 1. 2012

 • Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
 • Systém základních registrů jako jeden z nosných pilířů
 • Využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu, virtualizace apod.
 • Financování projektů e-governmentu, využívání prostředků z fondů EU
 • Rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií ve veřejné správě
 • Další rozšiřování stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.)
 • Příklady dobré praxe měst, obcí a regionů a výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádského regionu
 • Systémy GIS a mapové služby
 • Samostatné odborné bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, turistickému ruchu, justici či digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií

Možnosti ubytování v Hradci Králové a okolí

12. 1. 2012

14. ročník soutěže Zlatý erb zahájen

4. 1. 2012

Nabídka firemní prezentace 2012

26. 10. 2011

Předběžná hlavní témata ISSS 2012

19. 10. 2011

 • Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
 • Systém základních registrů jako jeden z nosných pilířů
 • Využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu, virtualizace apod.
 • Financování projektů e-governmentu, využívání prostředků z fondů EU
 • Rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií ve veřejné správě
 • Další rozšiřování stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.)
 • Příklady dobré praxe měst, obcí a regionů a výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádského regionu
 • Systémy GIS a mapové služby
 • Samostatné odborné bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, turistickému ruchu, justici či digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií

Přípravy dubnové konference ISSS 2012 již naplno běží

18. 10. 2011

Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 se v Hradci Králové uskuteční již patnáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. V kongresovém centru Aldis se opět setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků, odborníci i dodavatelé moderních technologií a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. V současné době již naplno běží přípravy, pracuje se na základních obrysech obsáhlého dvoudenního programu i na organizaci doprovodných akcí.

Záštita nad konferencí V4DIS 2012

4. 10. 2011

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Faksimile dopisu Přemysla Sobotky (JPG, 26 kB) Faksimile dopisu Přemysla Sobotky (JPG, 26 kB)

Záštitu nad konferencí V4DIS převzal Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

ISSS 2011