Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zpráva IDC o e-governmentu z pohledu konference ISSS

16. 5. 2012

Renomovaná mezinárodní analytická a poradenská společnost IDC CEMA, která se specializuje především na trhy informačních a komunikačních technologií, vydala v rámci své řady „nahlédnutí“ (IDC Insights) analytickou zprávu o aktuálním stavu českého e-governmentu, založenou na postřezích z letošní konference ISSS 2012, jíž se zástupci IDC aktivně zúčastnili.