Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2012 – jednání podvýborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

23. 4. 2012

V průběhu 15. ročníku konference ISSS proběhla v kongresovém centru Aldis rovněž setkání zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s členy odborných komisí SMO ČR a AK ČR a zástupci ministerstev.

Setkání podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro cestovní ruch pod vedením paní poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové se kromě jejích kolegů ze sněmovny zúčastnil rovněž ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Aleš Hozdecký, zástupci komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí ČR v čele s PhDr. Hanou Maierovou, starostkou města Turnov, a zástupci komise pro cestovní ruch AK ČR vedené Ing. Lidií Vajnerovou, náměstkyní hejtmana Libereckého kraje. Hlavním tématem jednání byly především aktuální otázky využívání IT technologií v cestovním ruchu, ale stranou nezůstaly ani záležitosti související s dlouhodobější koncepcí oboru. Hlavním tématem byl připravovaný zákon o řízení CR, který by měl mimo jiné být i nástroj kvalitního a efektivního marketingu České republiky jako destinace CR. Připravovaná legislativní norma vytvoří i kvalitní rámec pro správu a síťovaní dat a informací připravovaného národního informačního portálu pro CR na základě spolupráce na úrovních stát – kraj – turistický region.

Pondělního setkání KISMO a KI AKČR se za Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR zúčastnili předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj JUDr. Stanislav Polčák a předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy Ing. Jaroslav Krupka, přítomen byl také Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.

Hlavním tématem setkání byly základní registry. Diskutovalo se zejména o informovanosti měst a obcí. V diskusi byl kladen důraz na srozumitelnost informací pro lidi, kteří nejsou odborníky IT.