Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ISSS 2012 je minulostí, základní registry nastupují…

4. 4. 2012, Hradec Králové

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý odpoledne 15. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Přestože dvoudenní program byl velice bohatý a národní konferenci doprovázely i dvě mezinárodní akce – konference LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) – v celém dvoudenním programu jasně dominovala témata související se systémem základních registrů, který bude zprovozněn 1. července tohoto roku a jehož pilotní provoz s ostrými daty byl oficiálně zahájen 1. dubna. Právě na konferenci ISSS měli zástupci veřejné správy i přítomní odborníci možnost se poprvé detailně seznámit s tím, jak pracuje, jak vypadají jednotlivé výstupy i s tím, jak ovlivní samotné procesy ve výkonu státní správy a samosprávy.

Podle předběžných statistik na letošní konferenci ISSS počet registrovaných účastníků opět vysoce překročil číslo 2000, ve výstavní části se představilo zhruba 110 firem a během dvoudenního programu se uskutečnilo přes 220 přednášek, prezentací a doprovodných akcí. Objevila se tu řada hostů ze zahraničí – nejpočetnější delegace přijela jako tradičně ze Slovenska, byli zde i četní zástupci veřejné správy Polska i Maďarska, ale nechyběli ani odborníci na informatizaci ze Švédska nebo zástupci Evropské komise.

„Přestože jsme se jako obvykle snažili přizpůsobit programové schéma aktuálnímu obrazu rozvoje e-governmentu ČR a okolních zemích, spuštění systému základních registrů a snaha zástupců veřejné správy nashromáždit o něm co nejvíce informací jednoznačně převažovaly nad vším,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS/LORIS/V4DIS. „Přednášky zástupců ministerstva vnitra a dalších subjektů, které se na tvorbě registrů podílely, znamenaly automaticky prakticky plné sály.“

Hlavnímu tématu konference letos mohlo konkurovat co do počtu posluchačů snad jen populární slavnostní zahájení, během nějž se do diskuse moderované Václavem Moravcem zapojili zástupci většiny ministerstev, šéfové státních orgánů i další zástupci veřejné správy. Pod taktovkou ministra vnitra Jana Kubiceho a jeho náměstka Radka Šmerdy proběhla také „živá prezentace“ práce s registry, do níž se zapojil i poslanec Jeroným Tejc jako stínový ministr vnitra.

Vedle přednášek týkajících se aktuálních trendů v oblasti informatizace veřejné správy včetně využití cloud computingu, outsourcingu či virtualizace, komunikační infrastruktury, mobilních technologií nebo bezpečnosti informačních systémů i dat byly připraveny i tradiční samostatné odborné sekce. Velkou část pondělního programu tak například v Jednacím sále tvořil blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví, ve Visegrádském salonku probíhal blok e-turismu, úterní dopoledne ve Velkém sále bylo jako obvykle věnované GISu a ve stejnou dobu se v Jednacím sále hovořilo o finalizaci přechodu na digitální televizní vysílání, jeho budoucnosti, nových médiích i strategii Digitální Česko.

Během dvoudenního programu konference ISSS 2012 se uskutečnilo také několik významných jednání a setkání, jako například zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, zasedání Zdravotní komise Asociace krajů ČR, jednání podvýborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů nebo již podruhé i prestižní ICT Summit, diskusní setkání zástupců ICT průmyslu sdružených v ICT Unii s reprezentanty státní správy.

V průběhu slavnostního večera konference byly vyhlášeny výsledky populárních soutěží Zlatý Erb, Biblioweb, Eurocrest, JuniorErb a udělena cena ministra vnitra za rozvoj informačních a komunikačních technologií. Již o den dříve byl oznámen i vítěz soutěže Český zavináč. Kompletní výsledky všech soutěží lze najít v aktualitách na www.isss.cz.

Oficiální záštitu patnáctému ročníku konference ISSS poskytl podobně jako v minulých létech premiér ČR Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Asociace krajů ČR. Visegrádskou konferenci V4DIS, která se letos věnovala především tématům souvisejícím s rolí moderních technologií v oblasti cestovního ruchu, tradičně zaštítil 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Garanty jednotlivých programových bloků byly v řadě případů šéfové rezortních ministerstev a státních organizací. Konferenci opět podpořilo i hostitelské město Hradec Králové.