Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Digitalizace a nová média

3. 4. 2012, 11.00, Hradec Králové

Jednací sál kongresového centra Aldis se v úterý dopoledne zaplnil zájemci o problematiku digitálního rozhlasového a televizního vysílání a strategii Digitální Česko. Již v 9.30 zde byl zahájen program speciálního odborného bloku „Digitalizace a nová média“, na jehož náplni se společně podílela Národní koordinační skupina pro digitální vysílání, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČTÚ a České Radiokomunikace.

Digitalizace televizního vysílání je v České republice prakticky dokončena a pro občany i veřejnou správu znamená nejen pokročilejší technologie a nové možnosti, ale i zatím nepříliš obvyklé a velice zajímavé varianty nových komunikačních kanálů.

I z tohoto důvodu byly informace o několikaletém úsilí a celkové zhodnocení přechodu celkem logicky propojeny s prezentací projektu MPO „Digitální Česko“ v podání Ing. Jana Dubna z MPO. Ten vedle rozvojových kritérií pro další využívání kmitočtového spektra a digitální dividendy hovořil i o nutném rozvoji internetu, pokrytí 3G i celkovém přínosu využívání celosvětové sítě k ekonomice ČR. Zástupce Českých Radiokomunikací – Ing. Michal Bureš – shrnul dosavadní průběh digitalizace a dotkl se i dalšího kroků v této oblasti. V podobném duchu hovořil i Ing. Jiří Duchač z Českého telekomunikačního úřadu. Moderátorem bloku byl Tadeáš Novák, tiskový mluvčí projektu Přecházíme na digitální tv vysílání, který zde zastoupil národního koordinátora Ing. Zdeňka Duspivu, jehož zdržely pracovní povinnosti v Praze.