Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úterní dopoledne patří tradičně GISu

3. 4. 2012, 10.00, Hradec Králové

Již tradiční „gisová“ aréna postavená ve Velkém sále kongresového centra Aldis je v úterý dopoledne každoročně zaplněna příznivci geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Blok věnovaný této problematice je letos rozdělen do dvou částí. V první z nich – „Geoinformační systémy a veřejná správa I.“ – jsou úvodní přednášky věnované „Systému pro zpracování a publikaci prostorových dat“ (Rudolf Richter, Asseco Central Europe), „Optickým sítím a silničním stavbám“ z pohledu krajského úřadu Kraje Vysočina (Ing. Lubomír Jůzl, Ing. Petr Pavlinec), poté následují „RUIAN jako součást infrastruktury pro prostorové informace (včetně INSPIRE)“ (Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální), „Nové služby nad údaji KN“ (Ing. Jiří Poláček, CSc., ČÚZK) a „Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy“ (RNDr. Eva Kubátová, MV ČR).

Druhou část bloku – „Geoinformační systémy a veřejná správa II.“ – zahajuje přednáška „Mapové produkty a služby Geoportálu ČÚZK“ (Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad), po níž následují prezentace „Sdílení geodat a geoaplikace pro metodické vedení státní správy“ (Ing. Jitka Faugnerová, CENIA) a „Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu“ (Ing. Simona Losmanová, CENIA). Program uzavírají přednášky „Nový výškopis a ortofoto České republiky a možnosti jejich praktického využití“ (Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad), a „Informace a zpřístupňování rozsáhlých odborných dat VÚMOP“ (Ing. Ivan Novotný, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy),

Celý program bloku GIS uzavírá tradiční panelová diskuse za přítomnosti přednášejících a dalších odborníků.