Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Eurocrest 2012 – Hradec Králové, Bratislava a Zabrze

2. 4. 2012, 20.35, Hradec Králové

img_9966.jpg img_9976.jpg img_9990.jpg img_9994.jpg img_9995.jpg

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Hradec Králové, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle toho také oficiální stránky slovenské Bratislavy a polského města Zabrze. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/LORIS/V4DIS 2012).

Vyhlašovatelem sedmého ročníku soutěže Eurocrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je například TeleCities. Soutěž Eurocrest vychází ze zkušeností získaných při organizaci soutěže Zlatý erb pořádané v České republice s přihlédnutím ke konzultacím odborníků z Evropské unie.

Cílem Eurocrestu je, podobně jako u soutěže Zlatý erb, ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní správy a samosprávy účinně využívat informačních technologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy. Touto cestou tak chtějí pořadatelé přispět ke zrychlení rozvoje služeb evropských institucí veřejné správy.