Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Slavnostní zahájení a přeplněný „Velký sál“

2. 4. 2012, 13.00, Hradec Králové

img_9199.jpg img_9230.jpg img_9666.jpg img_9673.jpg img_9690.jpg img_9707.jpg img_9245.jpg img_9722.jpg img_9258.jpg img_9265.jpg img_9736.jpg img_9279.jpg img_9284.jpg img_9302.jpg

Velký sál kongresového centra Aldis, tradičně nabitý k prasknutí, sledoval slavnostní zahájení patnáctého ročníku konference ISSS. Moderátorem asi nejoblíbenější části dvoudenního programu byl opět Václav Moravec a na pódiu se představila celá řada známých osobností.

Příležitost k úvodní zdravici dostali již tradičně primátor Hradce Králové Zdeněk Fink jako zástupce hostitelského města a 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Hlavní částí oficiálního zahajovacího bloku byla prezentace MV ČR zaměřená především na zprovoznění systému základních registrů, a to v podání ministra Jana Kubiceho a jeho náměstka Radka Šmerdy, který předvedl praktické získání „ostrého“ výpisu. V rámci této prezentace vystoupil rovněž poslanec za ČSSD Jeroným Tejc, stínový ministr vnitra. Úvodní program pak uzavřel krátkým proslovem za Asociaci krajů ČR hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Poté už následovala podobně jako v předchozích létech řízená „kavárenská“ diskuse. Účastníci konference si mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministr Jaromír Drábek (MPSV), náměstci Jiří Žák (MD), Jan Sixta (MMR), František Korbel (MSp), Radek Šmerda a Ondřej Veselský (MV), Petr Nosek (MZ), hejtmani Lubomír Franc (Královéhradecký kraj) a Jiří Běhounek (Vysočina), předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, předseda ČÚZK Karel Večeře, předseda ÚOOÚ Igor Němec, předseda SMO ČR Dan Jiránek, poslanec PSP ČR Jaroslav Krupka, generální ředitel České spořitelny a člen NERV Pavel Kysilka, prezident ICT Unie Svatoslav Novák a ředitel konference ISSS Tomáš Renčín. Mezi aktéry slavnostního zahájení byl navíc letos i generální ředitel společnosti IBM ČR Vladek Šlezingr, historicky nejstaršího hlavního partnera konference a zároveň 100letého jubilanta.