Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Začíná 15. ročník konference ISSS

2. 4. 2012, 9.00, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové dnes začíná již 15. ročník renomované konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2012). Jako obvykle se zde setkávají vrcholní politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, informatici obecních a městských úřadů, odborníci na elektronizaci veřejné správy i dodavatelé moderních technologií a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Tato tradiční akce, která patří mezi nejvýznamnější konference svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, je i letos doprovázena mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Program je podobně jako vloni rozšířen o prestižní ICT summit, uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a několik dalších akcí.

„Konference ISSS již dávno není určená jen pro experty na informační a komunikační technologie a jejich roli v rámci e-governmentu, ale na celou problematiku se zaměřuje daleko komplexněji, v kontextu probíhající reformy veřejné správy,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „V praxi to znamená, že hlavní myšlenky, výsledky diskusí a závěry konferenčních jednání míří nejen k počítačovým odborníkům, ale ke všem politikům, zástupcům veřejné správy a manažerům, kteří se na této zásadní reformě podílejí.“

Hlavní roli v programu letošního ročníku ISSS budou hrát základní registry, jejichž ostré spuštění je plánováno na začátek července, stranou ale určitě nezůstane další vývoj stávajících projektů (Czech POINT, ISDS, digitalizace a archivace…), využití cloud computingu, outsourcingu či virtualizace, komunikační infrastruktura, mobilní technologie ve veřejné správě nebo otázky bezpečnosti informačních systémů, správa a ochrana identit či GIS systémy a mapové služby. Pro ucelené okruhy témat jako jsou například eHealth, eTurismus nebo digitalizace televizního a rozhlasového vysílání, strategie Digitální Česko a využívání nových médií budou připraveny tradiční samostatné odborné bloky. Nebudou chybět ani informace o financování projektů ze zdrojů EU, počítačové gramotnosti a vzdělávání a svůj prostor tradičně dostanou „best practices“ měst, obcí a regionů. V programu mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS bude převažovat především výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádské čtyřky.

Mezi účastníky konference je tradičně řada politických špiček, zástupců státních orgánů (včetně ministrů, náměstků i šéfů odborů), hejtmani, primátoři, starostové a tajemníci malých i velkých měst a obcí, stovky dalších pracovníků státní správy a samosprávy, stejně jako odborníci i manažeři velkých firem z celého segmentu informačních a komunikačních technologií, finančního sektoru či poskytovatelů služeb pro obce, města a kraje.

Konferenci ISSS 2012 poskytují oficiální záštitu předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Asociace krajů ČR. Visegrádskou konferenci V4DIS zaštiťuje tradičně 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Garanty jednotlivých programových bloků jsou v řadě případů šéfové rezortních ministerstev a státních organizací, mezi registrovanými účastníky nechybí ani hosté ze zahraničí a zástupci renomovaných institucí a asociací z ČR i dalších zemí.

Konference ISSS/LORIS/V4DIS 2012, která se tradičně koná za podpory hostitelského města Hradec Králové, zcela jistě naváže na dosavadní úspěšné ročníky – v posledních letech se na oficiální dvoudenní program pravidelně registruje zhruba 2,5 tisíce účastníků, koná se přibližně 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí přes 110 vystavovatelů.