Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Letošní ocenění Český zavináč získal Ondřej Felix

1. 4. 2012, 20.00, Hradec Králové

img_8938.jpg img_8955.jpg img_8991.jpg

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 15. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota letos udělila cenu Ondřeji Felixovi, a to za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v ČR, který měl v roli hlavního architekta e-governmentu, a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace.

„Rozhodování nebylo jako obvykle úplně jednoduché,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Nakonec jsme se ale rozhodli udělit toto ocenění Ondřeji Felixovi – tak rozsáhlý projekt jako systém základních registrů tu ještě v dosavadní historii nebyl a právě na jeho dokončení má hlavní architekt tuzemského e-governmentu výrazný podíl.“

Z historie soutěže Český zavináč

V prvním ročníku v roce 1999 si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění obchodního rejstříku (www.justice.cz) na Internetu a také za dlouhodobě otevřený přístup k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 porota udělila cenu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament (www.psp.cz/eknih) s archivem digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.

V roce 2001 cenu získalo ocenění Ministerstvo vnitra ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz.

V roce 2003 zvítězil projekt „Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny“, na němž se podílely Parlamentní knihovna ČR Kancelář Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

V roce 2004 byl oceněn projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ – nepřetržitá a bezplatná služba dostupná všem uživatelům internetu, která umožňuje získat vybrané údaje z katastru nemovitostí, stejně jako informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů“ a projektu Úřadu MČ Praha 6 – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí“.

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy – „Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“ a „Ministerstvo informatiky ČR“, a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

V roce 2007 získal cenu Český zavináč současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

V roce 2008 vybrala porota jako vítěze novou službu Dopravního podniku hl. m. Prahy – možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM – která byla spuštěna v listopadu 2007.

V roce 2009 získaly prestižní ocenění dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček (MV ČR) a Jaroslav Winter (BMI).

V roce 2010 byl oceněn kraj Vysočina, a to za dlouhodobou snahu o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost. Cenu převzala kompletní trojice dosavadních hejtmanů – Ing. František Dohnal, RNDr. Miloš Vystrčil a MUDr. Jiří Běhounek.

V roce 2011 porota udělila cenu oblíbené celostátní soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí „Zlatý erb“. V odůvodnění zdůraznila, že „tato populární soutěž, kterou jsme si jen těžko mohli představit bez jejího spoluzakladatele a organizátora Ing. Jana Savického, byla nesmírně důležitá pro zprůhlednění procesů, které na úřadech měst a obcí probíhají. Přispěla také zásadním způsobem k prosazení webových stránek jako důležitého informačního kanálu a rovněž k posunu vnímání webů obcí a měst od pouhé prezentace k efektivní komunikaci s občany“.

Pořadatelem soutěže je Sdružení Český zavináč, U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9, e-mail: cesky@isss.cz

Prokop Konopa