pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 2.--3. dubna 2007
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program podle sálu

pondělí, 2. dubna

Velký sál

10.40–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 -- sobotka_isss.mp3 (1,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- topolanek_isss.mp3 (2,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- tosenovsky_isss.mp3 (2,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- langer_isss.mp3 (2,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- pospisil_isss.mp3 (2,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- cunek_isss.mp3 (2,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- paroubek_isss.mp3 (2,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- bradik_isss.mp3 (0,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- vystrcil_isss.mp3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- divisek_isss.mp3 (255 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- vlasak_isss.mp3 (486 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- timmers_isss.mp3 (1,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- al-rawi_isss.mp3 (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- forrai_isss.mp3 (492 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 -- rencin_isss.mp3 (1,1 MB)

Zahájení konference Tlumočení ČJ<=>AJ

Přemysl Sobotka, předseda Senátu
Mirek Topolánek, předseda vlády
Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky
Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti
Jiří Čunek, ministr pro místní rozvoj
František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí
Paul Timmers, vedoucí eInclusion DG INFSO
Omar Al-Rawi, radní města Vídeň
Kristóf Forrai, výkonný ředitel Mezinárodního Visegrádského fondu
Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS/LORIS/V4DIS

13.45–16.30

Projekty podporující rozvoj informační společnosti I.

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Znalostmi řízený přístup ke službám občanům

Tomáš Vejlupek, Tovek, 30'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Telefónica O2 -- informační a komunikační řešení ICT

Miroslav Hořejší, Telefónica O2, 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Metropolitní sítě měst a obcí

Ing. Ivo Solnický, Vegacom, 30'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

KIVS vs. GTS Novera

Ing. Dušan Lehotský, GTS Novera, 30'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Bezpečná města

Kamil Toman, ICZ, 15'

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Softwarová architektura informačního systému hmotné nouze a sociálních služeb

Ing. Radomír Martinka, Mgr. Jindřich Štěpánek, Oksystem, 30'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací

Michal Bureš, AV Media, 15'


úterý, 3. dubna

GIS Arena v Hlavním sále

9.00–10.20

Financování ICT ze strukturálních fondů

PowerPoint prezentace (1 MB)

Připravovaná témata pro Integrovaný operační program v oblasti informatizace VS

Ing. Vojtěch Sedláček, MV ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Elektronizace veřejných zakázek

Ing. Lukáš Potměšil, MMR ČR, 20'

PowerPoint prezentace (442 kB)

Zajištění informačního systému pro monitorování pomoci ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti v programovém období 2007--2013

Mgr. Matěj Mareš, MMR ČR, 20'

PowerPoint prezentace (2,5 MB)

Monitoring programů a projektů spolufinancovaných EU -- spolupráce zprostředkujícího subjektu s řídícími orgány operačních programů

RNDr. Ivo Ryšlavý, CRR, 20'

Diskuse

Ing. Pavel Novotný, MMR ČR
panelisté, 10'

10.30–11.30

GIS ve veřejné správě I.

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB) Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

Geoprostorový motor pro zvýšení přínosů IT ve veřejné správě

Ing. Mojmír Macek, Sitewell, 30'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Obce a územně analytické podklady v procesu územního plánování

Vojtěch Zvěřina, Gepro, 15'

Adobe Acrobat prezentace (4,3 MB)

Geoprostorová řešení pro veřejnou správu

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

ArcGIS Server -- jednotná a otevřená serverová platforma ESRI

Ing. Radek Kuttelwascher, Arcdata, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Využití Bentley řešení v moderní veřejné správě

Gabriela Příbramská, Ondřej Patočka, Bentley Systems, 15'

12.10–14.00

GIS ve veřejné správě II.

Adobe Acrobat prezentace (3,8 MB)

Informační systém katastru nemovitostí -- nové funkce a služby

Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová, ČÚZK, 15'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Poskytování elektronických veřejných listin z katastru nemovitostí ČR

Ing. Vít Suchánek, ČÚZK, 15'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Mgr. Karel Lux, MPSV ČR, 15'

Údajová základna územního plánování

Ing. Arch. Martin Tunka, CSc., MMR ČR, 15'

Diskuse: Dopady NSZ do praxe GIS a UPD

Zdeněk Zajíček, MV ČR
Martin Tunka, MMR ČR
Karel Štencel, ČÚZK
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 50'