pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 2.--3. dubna 2007
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Informace o projektu Digitální město ke stažení jako dokument PDF (70 kB)

Digitální město

Digitální město -- informace o projektu ke stažení jako dokument PDF (70 kB)

Digitální město -- ojedinělý ucelený projekt bude představen v rámci konference ISSS v Hradci Králové. Osm společností vytvoří model města v rámci konference ISSS v Hradci Králové. V  Digitálním městě tak předvedou politikům a dalším návštěvníkům konference, jak je možné zavádět moderní služby pro občany a organizace s využitím informačních a komunikačních technologií.

Většina z Vás zná jednotlivé pojmy jako kamerový systém nebo geografický informační systém. Cílem projektu je ukázat, že tyto jednotlivé služby se mohou navzájem doplňovat, mohou využívat jednu komunikační infrastrukturu, sdílet databáze, komunikovat s občany moderními způsoby a ze všech organizací města vytvořit spolupracující celek. Výsledkem pak může být tzv. "chytrá administrativa" (Smart Administration), jeden z cílů EU v iniciativě i2010.

Spojovacím článkem Digitálního města je metropolitní komunikační infrastruktura, která slouží jako transportní médium pro rozličné informační systémy a aplikace. Naše město je symbolicky pokryto bezdrátovou přístupovou sítí, která dovoluje přístup uživatelů k informacím i z městských ulic. To může být zajímavé pro městské strážníky, technické služby, odečty energií, telematiku atd. Model města se dále skládá ze stanovišť, která symbolizují jednotlivé funkce a organizace města.

Z provozních důvodů bylo možné realizovat jen omezené množství ukázek. Přesto se domníváme, že instituce jako radnice, městská policie, škola, nemocnice, nebo hasiči a jimi poskytované služby (podatelna, parkování, multikanálové komunikace s občany přes kontaktní centrum, geografické informace pro různé složky města, vzdělávání nebo poskytování zdravotní péče) jsou dostatečně reprezentativními vzorky života města.

Pokud náš projekt napomůže k tomu, aby si političtí představitelé a manažeři měst udělali dobrou představu, kam směřují trendy budov·ní informační společnosti, bude náš cíl splněn.

Na projektu "Digitální město" se podílí:

Cisco Systems, s. r. o.

Cisco Systems s. r. o.

Metropolitní komunikační infrastruktura v posledních letech zaznamenala obrovský rozmach v oblasti bezdrátových sítí. Cisco společně se společností ICZ ukazuje využití metropolitní infrastruktury pro prevenci kriminality (kamerový systém) a krizové řízení (propojení pracovních týmů (PTT a LMR vysílačky s telefonními systémy, GIS, GPS atd.).

GEODIS BRNO, s. r. o.

GEODIS BRNO, s. r. o.

Geografický informační systém je aplikací, která zabezpečuje rychlý přístup k datům a zvyšuje efektivnost chodu úřadů, zejména pak v případech řešení krizových situací (např. záplavy, požáry apod.)

ICZ, a. s.

ICZ, a. s.

ICZ jako jeden z největších systémových integrátorů v ČR realizuje projekty výstavby telekomunikační infrastruktury s využitím technologií společnosti Cisco. Infrastruktury pro potřeby projektů bezdrátových měst počítají s implementací technologií WiFi s využitím standardu MESH.

Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.

Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.

Siemens je přední dodavatel řešení pro veřejný sektor. Pro státní správu a samosprávu má ve svém portfoliu informační systém s názvem Metropolis. Ten umožňuje občanům komunikaci s úřadem s využitím všech moderních, ale i klasických komunikačních kanálů. Klient, resp. občan má tak možnost s úřadem komunikovat vzdáleně, interaktivně, bez časového a místního omezení. Současně je zachována i klasická osobní účast občana na úřadě.

Simac Technik ČR, a. s.

Simac Technik ČR, a. s.

Elektronické placení a kontrola parkování má významný dopad na dopravu v ulicích. Intenzita dopravy v metropolích, městech a větších obcích roste a zejména v centrech naráží na své limity. Systém Parkmobile využívá pro svou efektivní činnost kombinaci technologií, které umožňují nepřetržitý on-line provoz pro všechny uživatele -- řidiče, úředníky, strážníky MP.

STAPRO, s. r. o.

STAPRO, s. r. o.

Zdravotnická informatika si za poslední roky vydobyla důležitou pozici v systému poskytování zdravotní péče. Stapro má pro zdravotnická zařízení řešení: pokrytí všech zdravotnických procesů komplexním nemocničním informačním systémem.

Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

O2 TV nabízí široké spektrum televizních kanálů v českém jazyce s možností volby jazyka, virtuální videopůjčovnou s nabídkou filmů, dokumentů a pohádek, TV archiv s vybranými zmeškanými pořady až za 7 dní zpětně. Vše v digitální kvalitě obrazu a zvuku, s pokrytím v místech, kde není dostupná kabelová televize se speciální nabídkou pro školy, nemocnice a lokální infrastruktury (hotely apod.).

Triada, spol. s r. o.

Triada, spol. s r. o.

Portál pro komunikaci úřadu s občany včetně oběhu dokumentů, správní, ekonomické a evidenční agendy, legislativní podpora pro práci úředníků a nástroje pro řídící a kontrolní činnosti.

Více informací najdete na konferenci ISSS v Digitálním městě.

Kontakt

Renáta Drahorádová, renata@creo.cz, 602 347 100