pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 2.--3. dubna 2007
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Jubilejní desátý ročník ISSS je minulostí

4. 4. 2007, 14.30, Praha

ISSS 2007 (81 kB)
  • Počet registrovaných účastníků, přednášek i expozic opět překonal statistiky předchozího ročníku
  • Organizátoři konference získali cenu ministra informatiky ČR
  • Příští ročník konference se uskuteční ve dnech 7.--8. dubna 2008 opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové

V Hradci Králové v úterý odpoledne skončil jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a visegrádským setkáním V4DIS. Osobní záštitu konferenci poskytli premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer, visegrádskému setkání pak podobně jako v loňském roce předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Během dvou dnů oficiálního programu konference se zaregistrovalo přes 2100 účastníků, uskutečnilo se více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů, především z řad dodavatelů ICT a služeb do sektoru veřejné správy. Vyvrcholením tradičního pondělního vyhlašování výsledků soutěží a udílení cen bylo ocenění organizačního týmu ISSS v čele s Tomášem Renčínem cenou ministra informatiky ČR určenou osobnostem, sdružením, projektům nebo firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti.

"Cena ministra informatiky ČR ještě umocnila náš dobrý pocit z jubilejního desátého ročníku konference," říká RNDr. Tomáš Renčín. "Musím ale podotknout, že na úspěchu konceptu konference ISSS v celé její historii mají velkou zásluhu nejen organizátoři, ale vlastně všichni, kdo se na přípravách i průběhu až dosud podíleli -- odborníci z oblasti veřejné správy, přednášející, moderátoři, partneři i sponzoři. Bez nich by se deset ročníků akce v podobném rozsahu nikdy nemohlo podařit realizovat."

Přehlídka osobností

Sestava hostů za předsednickým pultem během slavnostního zahájení konference v pondělí 2. dubna byla skutečně reprezentativní, zasedlo zde několik členů vlády včetně premiéra a doplnila je řada dalších osobností. Jako první se ujal slova předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, po něm pronesl krátkou zdravici primátor Hradce Králové Otakar Divíšek a jej pak u řečnického pultu vystřídal premiér ČR Mirek Topolánek. Ten byl jako obvykle poměrně kritický -- i když méně než v dobách opozičních -- a hovořil mimo jiné o tom, že vláda je připravena v oblasti elektronizace veřejné správy provést skutečně razantní změny. Po premiérovi dostali slovo místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, hejtman Moravskoslezského kraje a předseda Asociace krajů ČR Evžen Tošenovský, ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Kristof Forrai, europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Poté přišla řada na další zahraniční hosty - Paula Timmerse, vedoucího eGovernmentu DG INFSO Evropské komise, a také radního města Vídně Omara Al-Rawiho. Slavnostní zahájení pak uzavřeli poslední tři řečníci -- hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, ministr vnitra ČR Ivan Langer a výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín, který poděkoval všem přítomným a vyjádřil přesvědčení, že tradice konference bude pokračovat i v následujícím desetiletí.

Nabitý program

Program obou dnů konference byl jako obvykle plný přednášek a prezentací, na jejichž náplni se značnou měrou podílela odborná ministerstva. Ministerstvo vnitra se věnovalo především projektu Czech Point a ministr Ivan Langer s kolegy si dali na jeho propagaci opravdu záležet.

Ministerstvo spravedlnosti ČR, vedle spolupráce na programovém bloku eJustice věnovaného elektronizaci soudnictví a dalších přednáškách, představilo také úplnou novinku - systém, který umožní uživateli Internetu zjistit aktuální stav konkrétní věci u příslušného soudu. Po zadání spisové značky a jména soudu budou zveřejněny informace o stavu řízení a některé informace z historie oběhu spisu. Předpokládá se, že ověřovací provoz započne u vybraných okresních soudů počátkem června 2007. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se výrazně podílelo na řadě přednášek a prezentací -- například na úterním bloku o financování ICT ze strukturálních fondů EU a částečně také na programovém bloku eTurismus, kde byly mimo jiné představeny turistické portály východních Čech a kraje Vysočina či ePraha a podpora turismu i řada dalších zajímavých témat.

Tradičně velký zájem byl o prezentace projektů podporujících rozvoj informační společnosti, bloky týkající se informatizace územních samospráv nebo o specializovaná řešení pro veřejnou správu, portály, GIS systémy či best practices. Své posluchače si našla i bezpečnost informačních systémů nebo otázky spojené s financováním moderních řešení pro veřejnou správu ze zdrojů Evropské unie.

Mezinárodní rozměr

Souběžně s národní částí konference ISSS se konala tradiční mezinárodní konference LORIS a již čtvrtým rokem i setkání pracovních týmů zemí Visegrádského regionu -- V4DIS.

Konference LORIS (Local and Regional Information Society) se letos věnovala především town-twinningové spolupráci evropských měst, jejím pořadatelem byl kraj Vysočina a byla spolufinancována Evropskou komisí v rámci programu TT na základě výzvy Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání EK "Podpora aktivního evropského občanství". Hlavním tématem byl především rozvoj e-governmentu na lokální a regionální úrovni či využívání prostředků EU při rozvoji vybraných ICT projektů, town-twinningu, networkingu nebo rozvoji e-turismu. Mezi partnerskými městy a regiony nechyběly ani hlavní město Praha, město Hradec Králové nebo kraj Vysočina.

Visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) byla zaměřena hlavně na další rozvoj informatizace veřejné správy v regionu V4 a aktuální otázky z oblastí e-governmentu a e-turismu. Jednání se osobně účastnil také výkonný ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Kristof Forrai.

Soutěže, ocenění

V předvečer konference v neděli 1. dubna byla udělena cena Český zavináč, kterou získal Ing. František Dohnal, současný prezident NKÚ, za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

Večerní společenský program konference ISSS/LORIS/V4DIS 2007 v pondělí 2. dubna byl tradičně ve znamení oblíbených soutěží Zlatý Erb, Biblioweb a EuroCrest. Ve stále populárnější soutěži Zlatý erb zvítězil v kategorii "Nejlepší webová stránka města" Jablonec nad Nisou a v kategorii "Nejlepší webová stránka obce" se na prvním místě umístila obec Kondrac (Středočeský kraj, okres Benešov). Kategorii "Nejlepší elektronická služba" ovládla Praha 6 (lokální MMS-ing). Uděleny byly také další ceny -- prestižní zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší webovou turistickou prezentaci získaly v kategorii "města a obce" Libochovany (Ústecký kraj, okres Litoměřice), a v kategorii "regiony" Turistický portál Východní Čechy. V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavními oceněnými projekty roku umístily oficiální stránky města Děčín.

Vítězi osmého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb se stala v kategorii "odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel" Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, v kategorii "knihoven v obcích s 10--25 tisíci obyvateli" si vítězství odnesla již pošesté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí a v kategorii "knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel" byla nejúspěšnější Místní knihovna Urbanice. Ocenění Blind Friedly Web získaly webové stránky Městské knihovny v Ústí nad Orlicí a laická veřejnost zvolila jedničkou roku Městskou knihovnu v Jičíně.

Již zmíněnou cenu ministra informatiky ČR pak převzal Tomáš Renčín za organizační tým konference ISSS.

Organizátoři, partneři

Hlavním organizátorem konference ISSS byla tradičně společnost Triada, pořadatelem mezinárodní konference LORIS Kraj Vysočina a visegrádské setkání V4DIS připravilo sdružení Český zavináč. Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft, PVT a Siemens, hlavním odborným partnerem O2 a partnery Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce se staly časopis Obec a finance, město Hradec Králové, hlavní město Praha a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílela odborná ministerstva, Asociace krajů ČR i subjekty komerční aféry. Konference tradičně uzavřela oficiální program Března--měsíce internetu.