ISSS -- Local and regional information society 4.--5. dubna 2005
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly doplněny všechny PowerPoint prezentace do velikosti 10 MB.

Program podle sálu

pondělí, 4. dubna

Velký sál

10.40–12.00
PowerPoint prezentace (729 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (419 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (643 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,6 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (706 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (906 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (633 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (880 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (2,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (414 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (481 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (179 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,5 MB)

Zahájení konference, úvodní projevy Tlumočení ČJ<=>AJ

Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR
František Bublan, ministr vnitra ČR
Libor Ambrozek, ministr životního prostředí ČR
Jiří Paroubek, ministr pro místní rozvoj ČR
William J. Cabaniss, velvyslanec USA v ČR
Beata Brestenská, Národná rada SR
Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
František Dohnal, 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina
Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference


úterý, 5. dubna

GIS Arena v Hlavním sále

9.00–10.30

GIS ve veřejné správě I.

GIS projekty krajů

Ing. Petr Pavlinec, Asociace krajů ČR, 15'

PowerPoint prezentace (2,9 MB)

Mapové služby v České republice

Ing. Josef Havaš, Intergraph ČR, 15'

GIS pro e-Government

Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, 15'

GIS na městech a obcích

Ing. Zdeněk Hoffmann, GEPRO, 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Stav budovania GIS v rezorte ÚGKK SR

Mgr. Miloslav Ofúkaný, Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 15'

PowerPoint prezentace (5,4 MB)

Geoaplikace roku

10.45–12.15

Jednotný informační systém o životním prostředí

PowerPoint prezentace (130 kB)

Jednotný informační systém o životním prostředí a informační agentura, služby veřejné správě a občanům

Ing. Jiří Hradec, Český ekologický ústav, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Atlas krajiny ČR

Mgr. Peter Mackovčin, Ministerstvo životního prostředí, 10'

PowerPoint prezentace (906 kB)

Mapové služby, Indikátory životního prostředí

Ing. Kamila Vokřálová, Ministerstvo životního prostředí, 10'

PowerPoint prezentace (667 kB)

Mapové služby Portálu veřejné správy

Mgr. Štěpán Žežula, Ministerstvo informatiky, 10'

PowerPoint prezentace (3,9 MB)

Systém evidence kontaminovaných míst -- zátěží životního prostředí

Ing. Václav Kolář, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 10'

PowerPoint prezentace (57 kB)

Informační systém ochrany přírody

Roman Bukáček, Laboratoř GIS Správy CHKO ČR, 10'

PowerPoint prezentace (103 kB)

Integrovaný registr znečišťování

RNDr. Jan Prášek, Český ekologický ústav, 10'

Geologický informační systém

RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., Česká geologická služba, 10'

PowerPoint prezentace (271 kB)

Informační systém odpadového hospodářství –vývoj a současný stav

Ing. Dagmar Sirotková, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 10'

12.30–13.40

GIS ve veřejné správě II.

Data katastru podporují efektivní fungování veřejné správy

Ing. Oldřich Pašek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'

Zeměměřický úřad naplňuje program Národní geoinformační infrastruktury

Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad, 10'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV

Mgr. Karel Lux, MPSV, 10'

Kulatý stůl: Problematika adres v ČR

ČÚZK, ČSÚ, MPSV, CEDA, CAGI, MIČR, 40'