ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Výsledky ročníku 2004

Biblioweb 2004

5. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Biblioweb

Od roku 2000 vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků soutěž o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž je vyhlašována pro knihovny pro všechny typy knihoven. Soutěžící knihovny jsou rozděleny do třech kategorií -- odborné knihovny, knihovny zřizované obcí s počtem obyvatel do 20 tisíc a nad 20 tisíc obyvatel. Každoročně soutěží cca 50 knihoven.

Základními kritérii hodnocení webových stránek jsou šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, aktuálnost, grafické zpracování, navigace a zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

Informace o předchozích ročnících Bibliowebu.

Kontakt: Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 475 200 045, brozeka@svkul.cz