ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2002 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

25. 3. 2002, 22.00

Soutěž Zlatý erb 2002 zaznamenala velký nárůst zájmu

Ceny čtvrtého ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů na konferenci ISSS 2002 v pondělí 25. 3. převzali:

V kategorii města

  1. místo Magistrát hlavního města Prahy www.praha-mesto.cz
  2. místo Městský úřad Nové Město na Moravě www.nmnm.cz
  3. místo Statutární město Kladno www.mestokladno.cz

V kategorii obce

  1. místo Obec Pozlovice www.pozlovice.cz
  2. místo Obec Pohoří www.obecpohori.cz
  3. místo Obec Sázava u Lanškrouna www.obec-sazava.cz

V kategorii regiony

  1. místo Informační server ŠumavaNet.CZ www.sumavanet.cz
  2. místo Kraj Vysočina www.kr-vysocina.cz
  3. místo Sdružení obcí Orlicko www.orlicko.cz

Dále byly uděleny zvláštní ceny:

Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem vnitra Stanislavem Grossem za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb v roce 2002 byla předána soutěžícímu Sdružení obcí Orlicko (www.orlicko.cz)

Cena veřejnosti udělená sdružením BMI při soutěži Zlatý erb v roce 2002 byla udělena soutěžícímu Městský úřad Nové Město na Moravě (www.nmnm.cz)

Sponzory hlavních cen jsou společnosti Microsoft a Olympus. Další ceny sponzorují společnosti Eurotel, Mafra, Creative a Velebný a FAM.

Soutěž Zlatý erb 2002

Čtvrtý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů vyhlásil Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo vnitra ČR, osobní záštitu nad soutěží převzal RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Měsíc Internetu (sdružení BMI). Pořádá Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem Města a obce online.

Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 242 soutěžících: 105 měst, 107 obcí a 30 sdružení a regionů. Oproti loňskému ročníku se zvýšil počet soutěžních stránek o 80 %.

Hodnocení soutěžních stránek v nominačním kole se zúčastňují nejen členové odborné poroty, ale i samotní soutěžící a veřejnost. Hlasovalo tak více než 3000 uživatelů městských, obecních a regionálních stránek. Finalisty a vítěze hodnotila třináctičlenná odborná porota. Soutěž je maximálně transparentní také tím, že všechna bodová hodnocení jsou v duchu zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejněna na Internetu.

Odborná porota hodnotí nominované weby ve třech kritériích:

a ) Obsažnost

Hodnocen je přínos webové stránky z hlediska rozsahu poskytovaných informací, jejich podrobnosti a praktické užitečnosti s ohledem na potřeby uživatelů. Rozhodující jsou poskytované informace o výkonu veřejné správy. Samozřejmou podmínkou úspěchu jsou zákonem uložené povinnosti (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) a kvalita jejich provedení. Důraz je kladen také na poskytování informací nad rámec zákona. Hodnotitel však může ocenit i péči o atraktivnost dalšího obsahu stránek, např. ze života obce nebo dobré nápady.

b) Aktuálnost

Hlavní důraz je kladen na přínos stránky z hlediska šíře a aktuálnosti pravidelně zveřejňovaných informací. Hodnocena je plánovitost a soustavnost zveřejňování informací bez zbytečného odkladu. Úspěšné mohou být zejména stránky, z nichž je patrné zaujetí pro věc a přiměřená až každodenní práce se stránkou a její zapojení do komunikační infrastruktury úřadu.

c) Přístupnost informací a grafické zpracování

Důraz je kladen na přehledné a logické uspořádání informací a vybavení stránek vyhledávacími nástroji. Současně je hodnocena přiměřenost výtvarného řešení k prezentovanému obsahu a optimalizace grafických prvků z hlediska rychlosti načítání informací při zachování profesionální prezentační funkce stránek. Přihlíží se také k bezbariérovému přístupu pro handicapované uživatele.


Triada, spol. s r. o. Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy Sdružení pro informační společnost ExMise Asociace krajů České republiky

Copyright © 2002 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/