ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2002 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum AldisProgram

neděle, 24. března

Hradec Králové
9.00   volný vstup pro účastníky konference do Aquacentra Městských lázní -- otevřeno do 18.00 (po předložení vstupenky na ISSS)
17.00   Tisková konference a večerní program (vstup na pozvání)

pondělí, 25. března

Velký sál
10.40   Zahájení konference, úvodní projevy
Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradec Králové
Využívání nových IT pro lepší zpřístupnění služeb veřejné správy občanům
PhDr. Vladimír Špidla, 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Hodnotící vystoupení vč. srovnání s EU
Ing. Karel Březina, ministr vlády ČR
Strategie e-Government a role ÚVIS
Ing. Jiří Krump, předseda Úřadu pro veřejné informační systémy
Úloha a aktivity obcí, měst a regionů v oblasti ICT
Ing. František Dohnal, Asociace krajů
Zástupci evropských organizací z oblasti informační společnosti
Ingrid Götzl, prezidentka Telecities
Bill Macbeth, prezident ERISA
Javier Ossandon, prezident ELANET
Gerald Santucci, Evropská komise
 
14.00   Bez e-munity
Cílem tohoto programového bloku je pomoci účastníkům konference zorientovat se v názorech politických stran na budoucí vývoj e-governmentu v České republice a odpovědět na otázky, zda a jak bude po volbách pokračovat realizace státní informační politiky a informatizace krajů. Základní otázky pro diskusi: Jak hodnotíte státní informační politiku ČR, její konkrétní výsledky a přínosy? Domníváte se, že informační a komunikační technologie mohou zefektivnit výkon veřejné správy? A jak?
Moderátor: Jan Pokorný
Ing. Miroslav Beneš, poslanec ODS
Ing. Karel Březina, ministr vlády ČR
RNDr. Václav Exner, CSc., poslanec KSČM
Vladimír Mlynář, poslanec US-DEU
Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL
Přednášková sekce v Hlavním sále
15.30   Účinněji proti novým virům
Radek Smolík, Symantec, 30'
16.00   Služby veřejné správy ve světle srovnávacích kritérií EU pro eGovernment
Ing. Petr Paukner, Oracle Czech
16.30   Zavedení elektronické spisové služby na městském úřadě Poděbrady
Miloslav Odvarko, město Poděbrady, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, 40'
Malý sál
9.00   Vybrané aplikační systémy a pilotní projekty
Čipové karty a KMVS Mgr. Karel Lux, MPSV, 15'
Popis pilotních projektů čipových karet MPSV Ing. Ivo Rosol, CSc., Mgr. Jindřich Štěpánek, OKsystém, 30'
Elektronické formuláře MHMP - technický popis a praktická ukázka Ing. Ladislav Kendík, MHMP, Martin Páral, Corpus Solution, 15'
Bezdrátové řešení pro připojení do internetu a jejich zabezpečení + soutěž o ceny Ivo Němeček, Cisco Systems, 30'
13.00   Přímé bankovnictví České spořitelny
Richard Schwarz, ČS, a. s.
13.30   eGovernment pro veřejnou správu
Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha
15.00   Strategie společnosti Microsoft pro elektronickou veřejnou správu
Ing. Jan Toman, Microsoft
15.45   Perspektivní architektura IS ve VS
Ing. Jaroslav Zeman, Oracle Czech
16.40   Sun ONE a řešení identity na internetu
Jaroslav Malina, Sun Microsystems
 
17.10   Bezpečnost informačních systémů
Bezpečnostní politika ISVS Ing. Ebbo Petrikovits, ÚVIS, 15'
Základy bezpečnosti OS Windows 2000 Robert Hernady, Microsoft, 15'
Počítačové viry Ing. Pavel Baudiš ALWIL, 15'
Autentizace uživatelů a elektronický podpis Vašek Matyáš, Data Security Management, 15'
Bezpečnost dat -- zálohování Jaroslav Techl, 15'
Přednáškový sál
9.00   Informatizace v procesu transformace VS
Poznatky a zkušenosti z realizace projektu základní informatizace KÚ Babarík, 10'
Hlavní směry rozvoje komplexní informatizace KÚ RNDr. Pavel Bureš, MV, 10'
Informatizace KÚ Jiří Němec, CSc., ICZ, 30'
Registr obcí -- představení projektu Václav Koudele, Petr Pavlinec KÚ, 10'
Regionální a municipální informační systém RAMIS Ing. Jaroslav Malý, CSc., PVT, 30'
12.15   Tisková konference k ISSS
13.30   Infrastrukturální služby IS ve VS
Brodský, ANECT, 30'
 
15.00   Podpora procesu informatizace veřejné správy
Reinženýring jako metoda racionalizace a zkvalitňování práce i jako nástroj účelného a hospodárného rozvoje informačních systémů RNDr. Pavel Bureš, MV, 10'
Převod datových sad z OkÚ Ing. Václav Kučírek, MV, 10'
Poskytování služeb obecním úřadům s rozšířenou působností v oblasti IT Bc. Zdeňka Hauerlandová, Ing. Jan Pokorný, MV, 10'
Správní a dopravně správní evidence RNDr. Jiří Malátek, MV, 15'
Řízení provozních a investičních nákladů rozpočtem Ing. Igor Štverka, MBA, Petr Kopecký, Oracle Czech, 45'
16.40   Přínosy řešení SAP pro řízení státní správy a samosprávy Ing. Karel Nekuža, SAP, 30'
Prezentace společnosti AMD Alexey Netchuyatov, AMD, 30'
Elektronická vlídná administrativa -- EVA Ing. Vlastimil Tlustý CSc., poslanec Poslanecké sněmovny, 20'
18.10   Neformální diskusní setkání s řečníky
Neformální setkání řečníků s členy SPIS, novináři a dalšími zvanými hosty. Cílem je diskutovat o otázkách, které nebyly zodpovězeny z časových důvodů v rámci hlavních diskusních bloků. Diskuse bude nahrávána a zveřejněna na webu SPIS a webových stránkách konference ISSS.
Moderuje Ing. Jitka Pavlonová, prezidentka SPIS
Eliščin sál
9.00   Veřejná správa a e-procurement
E-Procurement patří k řešením, jejichž implementace slibuje významné úspory nákladů v nákupní oblasti. Využívá internet a nové informační technologie k zásadnímu reengineeringu vedoucímu k zefektivnění základních nákupních procesů ve státní správě, a to pro všechny typy nákupů, od služeb, přes investiční majetek až po nákupy kancelářských potřeb.
Moderátor: Zdeněk Pilz, člen představenstva SPIS
9.45   Výhody e-Procurement pro veřejnou správu, elektronické tržiště Compaq, Sun Micosystems, Oracle Czech, SAP
E-procurement a veřejná správa
Ing. Michal Polehňa, Ing. Petr Jirásek, PVT
Plk. v. z., Ing. Pavel Stošek, CSc., CRCG servis o.p.s., 30'
15.00   Přečíslování veřejných telefonních sítí a vznik nových telefonních obvodů Ing. David Stádník, Český telekomunikační úřad, 15'
Komunikační infrastruktura veřejné správy Jan Müller, ICZ, 30'
15.45   Komunikace občanů s úřady
Ladislav Košťák, Oracle Czech
16.40   Jak levně získat služby Microsoftu?
Ing. Jan Toman, Microsoft, 40'
 
17.20   Financování informatizace VS
Projekt Internet do škol a jeho financování Ing. Vladimír Lev, MŠMT, 10'
Modely financování projektů informatizace a jejich legislativní podpora Ing. Jiří Krump, ÚVIS, 10'
Panelová diskuze: Financování informatizace české společnosti 30' Účastníci: Ing. Karel Březina
Ing. František Dohnal
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Ing. Jiří Krump
Ivan Pilip
prof. Jiří Zlatuška
Jednací sál
9.00   Seminář Místní a regionální informační společnost
Národní studie kandidátských států
Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko a další kandidátské země
14.40   Prezentace evropských organizací
ERISA, ELANET, TELECITIES
16.00   Projekt Infoville -- Rozsáhlá implementace modulu Inteligentní komunity
M. M. Perez, Oracle Iberria, 30'
 
16.40   Veřejná správa ve věku ICT
CEMR (Rada Evropských municipalit a regionů) Walter Wenzel, 20'
UDMS (Společnost pro řízení městských informačních systémů) Massimo Rumor, 15'
Projekt EUSLanD (Evropský systém pro síťové domény orgánů místní správy) Sara Riso, 15'
Projekt e-MINDER (Elektronická komerční vyrovnávací siť pro rozvoj evropských regionů) Sara Riso, 10'
Projekt E-MUNIS (Elektronické municipální informační služby) Bojil Dobrev, 15'
Salónek č. 1
9.00   Setkání Asociace krajů
13.30   Využití portálu ve státní správě
Logos, člen sk. AutoCont
14.00   Tvorba a provoz portálu
Logos
14.30   Inventarizace a kontrola používání SW licencí v souladu s usnesením vlády
I. Gula, AutoCont
16.00   Wokshop: Spolupráce ERISA a regiony CEEC
17.30   Společný meeting ELANET, ERISA, TELECITIES a zástupců asociací CEEC
Salónek č. 2
13.00   Tisková konference Ministerstva vnitra
15.00   Řešení GIS společností Hydrosoft a Sirion pro veřejnou správu
Hydrosoft
18.00   Jednání výkonného výboru ČFIS
Salónek č. 3
14.15   Workshop: Electronic identities for Citizenes
18.00   Zasedání informatiků KÚ
Pavlinec
všechny prostory kongresového centra Aldis
20.00   Večerní společenský program
Vyhlášení Českého zavináče ocenění projektu, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti v ČR
Vyhlášení Geoaplikace roku
Vyhlášení Bibliowebu nejlepší web prezentace knihoven
Vyhlášení Zlatého erbu
Vyhlášení Eurocrestu
společenský program, raut

úterý, 26. března

Přednášková sekce v Hlavním sále
8.45   Geoinformace, Internet a veřejná správa
Moderuje RNDr. Josef Hodar, CAGI
8.45   Program rozvoje NGII ČR RNDr. Josef Hojdar, 10'
Metainformační systém o zdrojích geodat MIDAS Dr. Ing. Bronislava Horáková, CAGI, 10'
Program vdělávání pracovníků veřejné správy Dr. Jiří Hiess, KrÚ Vysočina, 10'
Geoaplikace 2001 řešitelé projektů, 50'
Rozvoj geoinformační složky ISVS Ing. Eva Pauknerová, 20'
ISKN po implementaci v roce 2001 Ing. Jirman, ČUZK, 20'
 
11.20   e-Government portály
Koordinace projektu Ing. Radim Jäger, ÚVIS
Integrovaný systém pro podnikání a export -- Businessinfo.cz Mgr. Michal Sontodinomo, Czechtrade, Ing. Miloslav Marčan, MPO
Malý sál
9.00   Právní rámec elektronizace VS
Daňová správa na Internetu Ing. Michal Faltýnek, Ministerstvo financí, 15'
 
9.20   Veřejná správa a elektronický podpis I
9.20   Elektronický podpis v praxi
Jakub Kopecký, KPNQwest Czechia, 30'
9.50   Možnosti praktické implementace zákona o elektronickém podpisu
Ing. Stanislav Bíža, IBM, 30'
10.20   E-podatelna
Jaroslav Novotný, PVT, 20'
 
10.50   Veřejná správa a elektronický podpis II
Moderátor: Ing. Jitka Pavlonová, prezidentka SPIS
Legislativní úprava elektronického podpisu v České republice MUDr. Ivan Langer, Vladimír Mlynář, Poslanecká sněmovna, 10'
Elektronické formuláře v systému státní sociální podpory Ing. Roman Kučera, MPSV, 5'
Využití elektronického podpisu při komunikaci s Ministerstvem financí Ing. Michal Faltýnek, Ministerstvo financí, 5'
Závaznost elektronických dokumentů Ing. Petr Landkammer, Ministerstvo spravedlnosti, 5'
Standard k ISVS pro provoz e-podatelen Ing. Ebbo Petrikovits, ÚVIS, 5'
11.25   Panelová diskuse
Diskusní témata: Prováděcí předpisy k zákonu (vyhláška ÚOOÚ, nařízení vlády, standardy ÚVIS)
akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb
organizační a finanční předpoklady implementace elektronického podpisu
Účastníci: Ivan Langer, PSP, Vladimír Mlynář, PSP, Michal Faltýnek, MF
Roman Kučera, MPSV, Petr Zatloukal, MV, Jiří Krump, předseda ÚVIS
Jindřich Kodl, Úřad vlády, Dagmar Bosáková, ÚOOÚ, Petr Budiš, SPIS
Přednáškový sál
8.45   Nabídka elektronických služeb občanům
Veřejné informační služby moderátor Ing. Tomáš Holenda
V tomto bloku vám pracovníci Ministersva vnitra a ÚVISu představí dosavadní výsledky nadresortního projektu Akčního plánu realizace Státní informační politiky "Veřejné informační služby".
Uživatelské potřeby veřejnosti ve vztahu k veřejné správě -- trendy Bc. Lenka Štěpánová, Bc. Miroslav Kříž, TNS Factum, 15'
Portál veřejné správy v kontextu eGovernment Ing. Radim Jäger, ÚVIS, 15'
9.15   Portál veřejné správy jako služba občanům
Ing. Břetislav Moc, IBM, 15'
9.30   Informační standard ÚVIS Jaroslav Svoboda MV, 10'
Metainformační vyhledávací systém RNDr. Miroslav Kozák ISMO, 10'
Životní situace a veřejné informační služby RNDr. Josef Hojdar CAGI, Jaroslav Svoboda, MV, 10'
Praktické ukázky z webů veřejné správy Jaroslav Svoboda, MV, 10'
Archivní fondy ČR Michal Wanner, MV, 10'
Přístup k evidenci obyvatel a připojení obcí III. typu RNDr. Jiří Malátek, MV, 10'
 
10.45   Projekty podporující rozvoj IS
Internet na veřejně dostupných místech Jaroslav Winter, BMI, 10'
AP realizace SIP do konce roku 2003 -- koordinační výbor PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Úřad vlády, 10'
Digitalizace dokumentů, které jsou založeny ve sbírce listin obchodního rejstříku a jejich zpřístupnění na síti Internetu Ing. Petr Landkammer, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti, 10'
Projekt Zdravotnictví on-line Ing. Radek Papp, Ministerstvo zdravotnictví, 15'
11.30   Sdílení zdravotnických informací -- IZIP
Ing. Pavel Hrdlička, IBM, 15'
11.45   Kultura On-line a Veřejně přístupný internet v knihovnách PhDr. Antonín Kudláč, Ministerstvo kultury
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR, 20'

Elektronický obchod v ČR má Zelenou knihu Ivana Gorgolová, ÚVIS, 15'
 
12.30   Seminář internetizace měst a obcí
Zkušenosti s evropským programem IST v ČR Eva Hillerová, Technology Centr AS ČR, 15'
Aplikace ochrany osobních údajů RNDr. Karel Neuwirt, 10'
Aplikace zákona 106 v praxi Ing. Oldřich Kužílek, 10'
Domény 3. řádu ve veřejné správě Ing. Ebbo Petrikovits, ÚVIS, 20'
Komunikační podpora obcí a územních celků -- registr obcí Ing. Václav Koudele, Ing. Petr Pavlinec, KÚ, 5'
Z dílny vítězů soutěže Zlatý erb diskuse, 30'
14.00   Setkání zástupců dodavatelů sw se zástupci komise ISMO a krajskými informatiky
činnost komise ISMO, spolupráce s dodavateli sw pro VS, Transformace IS OkÚ pro potřeby KÚ a obcí, Registry veřejné správy, Atestace
Eliščin sál
9.00   Služby komunikační infrastruktury ISVS I.
Poskytování služeb ISVS a rámcová smlouva s ČTc. Ing. Karel Březina, ministr vlády ČR, 20'
Informace o činnosti řídícího výboru Rámcové smlouvy Vladimír Šiška, ÚVIS, 20'
Přístup ČTc. ke komunikaci VS RNDr. Přemysl Klíma, CSc., ČESKÝ TELECOM, a. s., 5'
Integrace sítí komunikační infrastruktury ISVS: Komunikační infrastruktura resortu MPSV-síť WAN IS SSP Ing. Miloslav Vaněk, MPSV, 15'
Komunikační platforma Ministerstva financí Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí, 10'
Vzájemná komunikace informačních systémů ve veřejné správě Ing. Miroslav Nováček, Ing. Libor Neumann, ANECT, 30'
 
10.45   Služby komunikační infrastruktury ISVS II.
10.45   Komunikační infrastruktura ISVS a obchodní koncept ČTc. pro poskytování služeb veřejné správě
Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Jiří Šmahel, ČESKÝ TELECOM, a. s., 45' + diskuse, M. Gürlichová, V. Šiška
11.35   Fungující řešení elektronické veřejné správy -- UK Government Gateway
Robert Hernady, Microsoft, 45'
 
12.30   Využití informačních technologií v krizových situacích
Možnost využití KIS AČR při vojenských i nevojenských ohroženích státu plk. gšt. Ing. Jan Kaše, Generální štáb Armády České republiky, 15'
Evropské číslo tísňového volání 112 mjr. Ing. Luděk Prudil MV, 10'
Využití IT a internetu v krizovém řízení Ing. Jaroslav Pejčoch, 10'
Havarijní plány v Ostravě Ing. Petr Berglowiec, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 10'
Navigační systém pro všechny složky IZS a krizového řízení Ing. Jaroslav Lepeška, KÚ, 10'
Informační systém pro plánování civilních zdrojů ARGIS 2.0 Mgr. Pavel Brázda, CSc., Správa státních hmotných rezerv, 15'
Jednací sál
9.00   Seminář Místní a regionální informační společnost
Iniciativa eEurope+ a její implementace v podmínkách ČR
Ing. Jiří Krump, člen JHLC, předseda Úřadu pro veřejné informační systémy
9.25   Program IDA
Práce orgánů veřejné správy v sítích
Bernhard Schnittger, 20'
9.50   Program eContent
Massimo Garriba, Eva Hillerová, Technology Centr AS ČR
10.45   Projekt KeeLAN
Walter Wenzel, 15'
11.00   PRELUDE
Javier Ossandon, 20'
11.00   e-Government a 6. Rámcový program Gerald Santucci, 15'
Metodika tvorby municipálních WWW Jan Savický
Panelová diskuze: Zkušenosti s on-line službami poskytovanými městy František Dohnal Gerald Santucci, Ingrid Götzl, Jaroslav Šolc
13.00   e-Government
Projekt PANISCO Krzysztof Glomb, 15'
Elektronická agenda a portál státní správy Barrington, e-Envoy, London, 20'
Praha -- informatika a e-government ve správě města Jaroslav Šolc, 20'
e-government v rakouských městech Eberhard Binder
Vyřizování žádostí vídeňských občanů Rainer Riedel
Výměna zkušeností z nejlepších regionálních iniciativ Eris@, Mathias Müller, 20'
Projekt PACE Anna Lisa Boni, TeleCities
Salónek č. 1
Společná schůzka ERISA, ELANET, TELECITIES

 

Jednací jazyk

  • čeština
  • angličtina

Pokud máte připomínky nebo dotazy k programu, zašlete je na adresu program@isss.cz.

Poslední změna: 13. 3. 2002


Triada, spol. s r. o. Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy Sdružení pro informační společnost ExMise Asociace krajů České republiky

Copyright © 2002 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/