ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2001 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Výbory

Důležitá telefonní spojení

Výkonný ředitel
RNDr. Tomáš Renčín rencin@isss.cz
Triada, spol. s r. o.
Čestný výbor
Ing. Karel Březina
ministr a vedoucí
Úřadu vlády ČR
Ing. Arch. Jan Kasl
primátor hl. m. Prahy
Ing. Oldřich Vlasák
primátor města
Hradec Králové
André Santini
Prezident GCD
JUDr. Pavel Telička
I. náměstek ministra
zahraničí
Ing. Evžen Tošenovský
hejtman Ostravského kraje
Realizační tým
Mgr. Lucie Petříčková petrickova@triada.cz
Triada, spol. s r. o.
JUDr. Ing. Antonín Eliáš elias@triada.cz
Obec a finance
Mgr. Jan Brychta brychta@triada.cz
Triada, spol. s r. o.
Blanka Brychtová brychtova@triada.cz
Triada, spol. s r. o.
Ing. Petr Palisa palisa@triada.cz
Triada, spol. s r. o.
Jan Pokorný jpokorny@cro.cz
Český rozhlas
Programový ředitel
Ing. František Dohnal dohnal@isss.cz
hejtman Jihlavského kraje
Výbor Mezinárodní konference Local and Global Information Society
RNDr. Alexander Kratochvíl CSc.
předseda ÚVIS
Ing. Marie Bednářová
VCVS ČR
Programový výbor
prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc.
Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Marcela Gürlichová
náměstkyně ministra dopravy a spojů
RNDr. Tomáš Renčín rencin@isss.cz
Triada, spol. s r. o.
Ing. Jitka Pavlonová jitkap@spis.cz
výkonná ředitelka SPIS
PhDr. Irina Zálišová bmi@brezen.cz
výkonná ředitelka sdružení BMI
PhDr. Vít Richter
ředitel Národní knihovny ČR

Triada, spol. s r. o. Global Cities Dialogue Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy

Copyright © 2001 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/