ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2001 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

26. 3. 2001, 20.30

Vyhlášení Geoaplikace roku

Geoapliace roku se uděluje ve třech kategoriích: kategorii A – státní správa s celostátní působností, kategorii B – státní správa s okresní/regionální působností a kategorii C – územní samospráva.

Cena byla slavnostně udělena dne 26. března 2001 v Hradci Králové v průběhu mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě.

V kategorii A udělila porota tato ocenění

  1. místo obsadila firma Hydrosoft Veleslavín ve spolupráci s Hlavním městem Praha za projekt WebMap – Internetový prohlížeč map.
  2. místo obsadila firma T–Mapy za projekt Na T-Mapě.
  3. místo obsadila firma T–Soft ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv a okresními úřady za projekt ARGIS – informační systém pro plánování civilních zdrojů.

V kategorii B získali ocenění

  1. místo Okresní úřad Kutná Hora za projekt GIS okresu Kutná Hora.
  2. místo společnost GEPRO ve spolupráci s Institutem městské informatiky hl. m. Prahy, obecními a městskými úřady městských částí HMP, okresními úřady a centrálními orgány za projekt GIS MISYS – Pražský region.
  3. místo Okresní úřad Chrudim, RŽP za projekt Obchvat města Chrudim a ŽP – posouzení varianty pomocí GIS.

V kategorii C první tři místa obsadily

  1. místo společnost GEPRO ve spolupráci s Magistrátem města Kladna za projekt GIS MISYS – Kladno.
  2. místo společnost T–Mapy ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové za projekt WEB města Hradec Králové (publikační systém + mapový server).
  3. místo společnost BERIT ve spolupráci s Městským úřadem Vyškov za projekt Městský informační systém B–FORUM.

Zvláštní cenu za využití GIS na podporu spolupráce a rozvoje v regionu získává Okresní úřad Znojmo a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Znojmo za projekt Digitalizace viničních tratí okresu Znojmo a její předání koncovým uživatelům.


Triada, spol. s r. o. Global Cities Dialogue Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy

Copyright © 2001 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/