ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2001 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

26. 3. 2001, 15.00

Zahájení konference

Foto -- Foto -- Foto -- Foto

Moderoval s nadhledem Jan Pokorný, který sdělil, že na konferenci je registrováno celkem 1475 lidí.

Celou akci zahájil primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák. Připomněl, že na letošní konferenci ISSS je mj. možno vyzkoušet informační panel s bezbariérovým přístupem, aby si jej mohli vyzkoušet i lidé, kteří neznají obsluhu počítače. Město Hradec Králové se dostalo do užšího finále ve většině soutěží, pořádaných u příležitosti ISSS 2001. Hradec Králové má velký zájem na rozvoji a dostupnosti informačních technologií, a proto už všech 19 základních škol je připojeno na Internet. Zaměstnanci, a budoucí pracovníci EU jsou školeni a získají mezinárodně uznávaný dokument ECDL (European Computer Driving Licence). Nakonec primátor připomněl, že konference je letos nabitá přednáškami, takže každý najde přesně to, co potřebuje vědět a o čem má chuť diskutovat.

Programový ředitel František Dohnal se zde objevil poprvé v nové funkci hejtmana a připomněl, že novinky lze hledat především v Eliščině sále, kde pracuje internetová laboratoř. Zde si příchozí mohou vyzkoušet projekty přímo na místě -- jde o projekty, týkající se bytostně správy a jsou použitelné v městech i v obcích. Letos je mnohem větší důraz kladen na diskusi -- pořádá se více kulatých stolů a panelových diskusí, což pro účastníky představuje možnost aktivně se zapojit, pro diskutované projekty to pak představuje možnost získat informace pro jejich další postup. Program běží paralelně v pěti sálech (v to počítaje aktivity laboratoře v Eliščině sále).

Karel Březina uvítal účastníky a připomněl, že je ve funkci rok a dva dny -- loni byl ministr Karel Březina jmenován do funkce právě první den třetího ročníku konference ISSS. Zato bude letos přítomen po čas celé konference.

Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrián ve skvěle česky předneseném projevu informoval o nové iniciativě e-Evropa. Ta by se měla během deseti let vedoucí složkou ve vzdělání a otázce Internetu. Především se zaměřuje na otázku vzdělávání v oblasti nových technologií. Česko čeká mnoho změn – přijetí zákona o státní službě a decentralizaci státní správy. Toto budou kritéria pro vstup do EU. Internet a jeho obsah mají životně důležitý význam pro lidi především mimo velká města, stejně tak i pro spolupráci občanů ve styku se státními úřady.

Lord Paul Hanningfield z Výboru regionů EU pohovořil o vlastních zkušenostech nasazení IT v reálném životě ve Velké Británii.

Místopředseda vlády Vladimír Špidla pohovořil o stavu IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Řekl, že Internet je hlavní civilizační proud -- a ČR patří mezi špičku v této oblasti. Nejdále jsme (mezi deseti státy na světě) v oblasti elektronického podpisu. Dále řekl, že počítačová gramotnost musí být dostupná všem, nikoli jen mladým lidem. MPSV je v podstatě odsouzeno k IT -- efektivní činnost na tomto ministerstvu vyžaduje práci na moderních technologiích. Máme největší databáze o sociálních oblastech a důchodovém systému a jsme pravděpodobně majitelem největší databáze tohoto zaměření v Evropě. MPSV se chce integrovat i v evropském měřítku. Chce zavést číslo sociálního pojištění -- nebude nositelem žádné informace o osobě, ale bude jednoznačným určovatelem pro účastníka ve všech informačních systémech. Toto číslo je už průběžně zaváděno, ale cesta k tomu, než bude univerzální, je ale zatím dost dlouhá. Dále MPSV chce podpořit systém elektronického podpisu -- aby bylo možné vyřizovat všechny agendy, které MPSV zpracovává; zde už proběhlo několik pilotních projektů, které je posunují k jejich nasazení v praxi. V roce 2001 budeme připraveni na příjem formulářů v elektronické podobě a budou plnohodnotné papírovým formulářům. Zvyšuje se počítačovou gramotnost, aby lidé byli univerzálně počítačové použitelní. Dále se dotváří databáze, která umožní ukázat dostupná pracovní místa kdekoli v naší zemi. MPSV buduje rovněž informační systém nalézání pracovních míst pomocí Internetu, který umožní kontakt mezi zájemcem o zaměstnání, pracovními úřady a firmami, které mají zájem o lidi. Dále se buduje IS o typových pozicích -- což je systém popisů nároků o pracovní místa, aby každý si mohl ujasnit nároky místa a porovnat své možnosti a schopnosti a porovnat pracovní prostředí. Důležité -- ochrana osobních dat. MPSV se snaží o důsledný přechod veškerých dat z papírových evidenčních lístcích do elektronické formy.

Poté vystoupil ministr Karel Březina s programem státní informační politiky, kde nejprve charakterizoval stav této oblasti a jednotlivé kroky. Loni byly přijaty zákony o elektronickém podpisu -- čeká se ale stále na prováděcí vyhlášky, čeká se na stanovení pravidel pro užívání tohoto projektu. Cílem dalších kroků v informační politice je zavádění e-governmentu, zadávání informací o jednotlivých osobách pouze jednou a dostupnost dat pouze těm, kteří na to mají právo. Dalším cílem pak je možnost odesílat např. daňové přiznání e-mailem. Služby e-governmentu umožňuje přístup k informacím pro všechny lidi bez zvýhodňování některé skupiny lidí. Letos se podařilo zajistit 855 mil. Kč do oblasti IT, které by měly být použity do oblasti veřejné správy. Aktuálním problémy jsou komunikační služby ISVS, informatizace krajských úřadů a změna trendu zpožďování projektů Akčního plánu -- je to hlavní úkol pro ministra, není možné v této oblasti otálet. ČR je nyní schopna zachytit elektronickou ekonomiku a prosadit ji při budování moderní informační společnosti. Vláda by chtěla nasadit větší množství pobídek pro zahraniční investory v oblasti moderních technologií a služeb -- prvním dokončeným projektem v této oblasti bylo Call Centrum firmy IBM v Brně. Na následné tiskové konferenci pak představil nový projekt na Internetu: Katastr nemovitostí. Půjde o zpoplatňovanou službu, poplatky by přitom neměly překročit částku, která se platí za dosavadní papírovou podobu (ministr naznačil, že cena za jeden list výpisu by cena neměla překročit 50 Kč).

Nakonec uvítací části vystoupil Jiří Krump -- nový předseda Úřadu pro veřejné informační systémy, který byl jmenován do svého úřadu jen několik dní před začátkem konference ISSS.

-LiM


Triada, spol. s r. o. Global Cities Dialogue Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy

Copyright © 2001 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/