ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2001 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová
Adresa: U svobodárny 12, 190 00, Praha 9
Telefon: 02/684 09 87, 84 81 40 41
Fax: 02/84 81 80 27
E-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát ISSS 2001 každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.


Důležitá telefonní a e-mailová spojení

Výkonný
ředitel:
RNDr. Tomáš Renčín tel.: 02/684 09 87
02/84 81 40 41
e-mail: rencin@isss.cz
Programový
ředitel:
Ing. František Dohnal tel.:
e-mail:
0603/84 57 28
dohnal@isss.cz
Technické
zabezpečení:
Mgr. Jan Brychta tel.: 02/684 09 87
02/84 81 40 41
e-mail: brychta@isss.cz
Odpovědný
redaktor
sborníku
konference:
Mgr. Lucie Petříčková tel.: 02/684 09 87
02/84 81 40 41
e-mail: petrickova@isss.cz

 

 

 

 

 

 

 

 


Triada, spol. s r. o. Global Cities Dialogue Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy

Copyright © 2001 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/