ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2001 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum AldisSborník příspěvků

Kompletní sborník ZIP, 4353 kB

Na cestě k informační společnosti MS Word 97, 86 kB ZIP, 22 kB
PhDr. Irina Zálišová, sdružení BMI

Veřejně přístupný Internet ano, nebo ne? MS Word 97, 655 kB ZIP, 214 kB
Jaroslav Winter, sdružení BMI

Ochrana doménových jmen měst a obcí? MS Word 97, 101 kB ZIP, 27 kB
Dr. Ing. Jan Savický, Česká vydavatelská pro internet, s. r. o.

Doménová jména měst a obcí -- současný stav v ČR MS Word 97, 89 kB ZIP, 20 kB
Ing. Martin Peterka, KPNQwest Czechia, s. r. o.

Informační bezpečnost jako cesta ochrany osobních údajů MS Word 97, 99 kB ZIP, 24 kB
PhDr. Miroslava Matoušová, Ministerstvo vnitra

Praktické využívání Internetu a elektronické pošty na obecních úřadech v menších sídlech MS Word 97, 118 kB ZIP, 29 kB
Ing. Jiří Hladík, Ministerstva pro místní rozvoj

Je vaše připojení k Internetu bezpečné? MS Word 97, 105 kB ZIP, 38 kB
Ing. Ivo Němeček, Cisco Systems

Aplikace elektronického podpisu z pohledu občana -- uživatele sítě Internet MS Word 97, 96 kB ZIP, 24 kB
Jakub Kopecký, KPNQwest Czechia, s. r. o.

Evropský průzkum rozvoje informační společnosti MS Word 97, 98 kB ZIP, 28 kB
Ing. MBA Vlastimil Veselý, Ústav informatiky VUT FAST

Město Jáchymov -- zkušenosti s reálným provozem informačního systému MUNIS MS Word 97, 96 kB ZIP, 24 kB
Petr Fiedler, město Jáchymov

Poskytování informací podle zák. 106/99 Sb. Magistrátem města Hradec Králové MS Word 97, 85 kB ZIP, 21 kB
Ondřej Vrabec, Magistrát města Hradec Králové

Data o životním prostředí a jejich prezentace na Internetu pro potřeby úřadu a veřejnosti MS Word 97, 126 kB ZIP, 29 kB
Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy

Webová stránka jako zdroj informací a nástroj publicity MS Word 97, 120 kB ZIP, 30 kB
PhDr. Milan Šmíd, katedra žurnalistiky, FSV UK

Několik poznámek k návrhu systému přípravy pracovníků veřejné správy v ČR MS Word 97, 89 kB ZIP, 22 kB
Mgr. Tomáš Šimek, Ministerstvo vnitra

Projekt PHARE 9808-01 MS Word 97, 91 kB ZIP, 23 kB
Mgr. Vladimír Chýský, Ministerstva vnitra

Standard pro zveřejňování informací veřejné správy na Internetu MS Word 97, 167 kB ZIP, 41 kB
Ing Tomáš Holenda, Ministerstva vnitra

Program informatizace územních orgánů veřejné správy MS Word 97, 138 kB ZIP, 33 kB
Ing. Svatopluk Herzán, CSc., Ministerstvo vnitra

Elektronický podpis v daňové správě MS Word 97, 135 kB ZIP, 32 kB
Ing. Michal Faltýnek, Ministerstvo financí

Informatizace krajských úřadů MS Word 97, 122 kB ZIP, 29 kB
RNDr. Pavel Bureš, Ministerstvo vnitra

Elektronický podpis -- příprava vyhlášek MS Word 97, 101 kB ZIP, 26 kB
Mgr. Dagmar Bosáková, Úřad pro ochranu osobních údajů

Vztah k Internetu a informační potřeby obyvatelů českého venkova MS Word 97, 635 kB ZIP, 118 kB
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

Základní registry veřejné správy -- koncepce a legislativní zabezpečení MS Word 97, 123 kB ZIP, 29 kB
Ing. Ebbo Petrikovits, Úřad pro veřejné informační systémy

Je Internet řešením pro komunikaci veřejné správy? MS Word 97, 99 kB ZIP, 26 kB
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně

Celostátní správní a dopravně správní evidence MS Word 97, 175 kB ZIP, 43 kB
RNDr. Jiří Malátek, Ministerstvo vnitra

Dopad zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech VS na orgány státní a veřejné správy MS Word 97, 93 kB ZIP, 24 kB
Ing. Jaroslav Kokeš, Úřad pro veřejné informační systémy

Budování infrastruktury ISVS MS Word 97, 126 kB ZIP, 33 kB
Ing. Petr Kohout, Úřad pro veřejné informační systémy

Základní registr prostorové identifikace MS Word 97, 89 kB ZIP, 22 kB
Ing. Zbyněk Havelda, Úřad pro veřejné informační systémy

Internet pro nevidomé a slabozraké ve veřejných knihovnách MS Word 97, 126 kB ZIP, 31 kB
PhDr. Ivana Štrossová, Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě

Veřejné inf. služby poskytované prostřednictvím Internetu Měst. knihovnou v Ústí nad Orlicí MS Word 97, 97 kB ZIP, 25 kB
PhDr. Jana Kalousková, Městská knihovna v Ústí nad Orlicí

Tvorba virtuálních sítí technologií MPLS v síti IS SSP MS Word 97, 120 kB ZIP, 29 kB
Ing. Petr Panáček, ANECT, a. s.

Elektronický výkon veřejné správy pro občany i pro úředníky MS Word 97, 99 kB ZIP, 25 kB
Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha, s. r. o

Hodnoty společnosti orientované na zákazníky MS Word 97, 88 kB ZIP, 22 kB
Ing. Michal Čupa, Contactel, s. r. o.

Využívání informačních technologií v resortu MPSV MS Word 97, 117 kB ZIP, 29 kB
PhDr. Vladimír Špidla, 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Státní informační politika MS Word 97, 131 kB ZIP, 32 kB
Ing. Karel Březina, Ministr vlády České republiky

Centrální adresa a prototyp Portálu veřejné správy MS Word 97, 129 kB ZIP, 59 kB
Ing. Iva Steinerová, Česká pošta

Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí MS Word 97, 114 kB ZIP, 28 kB
Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální

Soutěž Geoaplikace roku 2000 MS Word 97, 94 kB ZIP, 24 kB
Ing. Eva Pauknerová, CSc., Česká asociace pro geoinformace

Informační strategie Úřadu pro veřejné informační systémy MS Word 97, 154 kB ZIP, 39 kB
Ing. Petr Kohout, Úřad pro veřejné informační systémy

MIDAS -- metainformační systém pro potřeby veřejné správy MS Word 97, 115 kB ZIP, 29 kB
Dr. Ing. Bronislava Horáková, Česká asociace pro geoinformace

Poskytování informací prostřednictvím www rozhraní MS Word 97, 85 kB ZIP, 21 kB
Ing. Tomáš Kučera, Úřad vlády ČR

Sdružení pro informační společnost v roce 2000 MS Word 97, 85 kB ZIP, 21 kB

O společnosti Oracle MS Word 97, 121 kB ZIP, 30 kB

Role Úřadu pro veřejné informační systémy ve státní informační politice ČR MS Word 97, 85 kB ZIP, 22 kB
RNDr. Alexander Kratochvíl, CSc., Úřad pro veřejné informační systémy

Na podporu harmonického rozvoje informační společnosti MS Word 97, 49 kB ZIP, 11 kB
PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová, Katedra počítačů, FEL ČVUT Praha

Pátrání po vozidlech a neplatné doklady na Internetu -- praktická prevence kriminality MS Word 97, 92 kB ZIP, 22 kB
PhDr. Samuel Truschka, Ministerstvo vnitra

ECDL -- Nová etapa počítačové vzdělanosti MS Word 97, 105 kB ZIP, 34 kB
Ing. Magdalena Herzogová, Střední policejní škola MVČR v Praze

Aby úřad nebyl bludištěm MS Word 97, 94 kB ZIP, 22 kB
PhDr. Samuel Truschka, Ministerstvo vnitra

Soutěž Zlatý erb potřetí MS Word 97, 99 kB ZIP, 23 kB
Dr. Ing. Jan Savický, sdružení Zlatý erb

Geoaplikace roku MS Word 97, 111 kB ZIP, 38 kB

Vyhlášení soutěže Český zavináč MS Word 97, 87 kB ZIP, 24 kB

Komise ISMO při SMO ČR MS Word 97, 93 kB ZIP, 24 kB

Portál veřejné správy MS Word 97, 89 kB ZIP, 21 kB

WWW ČESKÉ FÓRUM CZ pro informační společnost MS Word 97, 98 kB ZIP, 23 kB

Informační systém státní sociální podpory MS Word 97, 108 kB ZIP, 26 kB
Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rozdělení VPS 2001 na projekty a do kapitol státního rozpočtu MS Word 97, 93 kB ZIP, 22 kB

Iniciativa e-Europe pro země střední a východní Evropy -- Informační společnost pro všechny MS Word 97, 101 kB ZIP, 24 kB


Triada, spol. s r. o. Global Cities Dialogue Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy

Copyright © 2001 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/