ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Partneři
Mediální partneři
Konference ISSS 2001 Hradec Králové
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina
I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Program

neděle, 25. března

Praha
Příjezd zahraničních účastníků, přivítání v Praze
prohlídka historických částí Prahy
Aquacentrum městských lázní (Hradec Králové)
20.00   Zvláštní uvítací program (koupací oděv vítán)
Přípitek na přivítanou s primátorem Hradce Králové Oldřichem Vlasákem.
V rámci tohoto programu je pro Vás připravena kromě možnosti plavání též netradiční zábava ve vodě i na vodě.

pondělí, 26. března

Velký sál
11.00   Zahájení konference, úvodní projevy
Oldřich Vlasák, primátor města Hradec Králové
František Dohnal, programový ředitel konference
Karel Březina, ministr vlády ČR
Ramir Cibrián, velvyslanec Evropské unie
11.15   Výbor regionů EU
Lord Haninfield, Committee of Regions
11.35   Státní informační politika v ČR
Vladimír Špidla, místopředseda vlády ČR
Karel Březina, ministr vlády ČR
14.30   Moderní technologie ve službách občana
Elektronický systém výkonu veřejné správy (Aleš Kučera, SPIS)
Informační podpora místní komunity v roce 2001 (Ondřej Felix, SPIS)
e-Government v ČR -- sen nebo blízká budoucnost (panelová diskuse)
Karel Březina, ministr vlády ČR
Stanislav Gross, ministr vnitra ČR
Miloslav Vaněk, I. náměstek MPSV ČR
Ivan Langer, poslanec PSP ČR
Vladimír Mlynář, poslanec PSP ČR
16.00   Partnerství veřejné a privátní sféry při budování IS místní správy
Ondřej Felix, Oracle
Malý sál
9.00   Seminář Místní a globální informační společnost
(problematika kandidátských zemí a jejich připojení k iniciativě e-Europe)
E-government (Ingrid Götzl, Rakousko)
LOGIN (Boris Tonhauser, SR)
IDA for e-Europe & e-government (Down Galletly, Evropská komise)
Modernization of French public sector (Catherine de Bramer, Francie)
Internet pro všední den (František Dohnal, ČR)
Předsedá: František Dohnal, hejtman Jihlavského kraje, ČR
13.00   Internet nejen ve státní správě
Rostislav Schwarz, Česká spořitelna, a. s.
13.30   Výkon elektronické veřejné správy pro občany i pro úředníky
Aleš Kučera, Novell-Praha, s. r. o.
14.00   Hodnota pro zákazníka
Michal Čupa, Contactel
16.30   Informační politika a vzdělávání -- mezinárodní část
Roneby (Lasse Bourelius, Švédsko)
E-learning, e-business, e-chaos (James Petch, UK)
School on the Internet edge (Milan Hausner, ČR)
Vztah k Internetu na českém venkově (Vít Richter, ČR)
Přednáškový sál
10.00   Architektura a řešení infrastruktury ISVS
Jan Rak, Oracle
12.30   Tisková konference
Vladimír Špidla, Karel Březina, Tomáš Renčín, František Dohnal
13.45   Možnosti a formy zpřístupnění informací občanům
Pavel Jiruše, Oracle
16.00   Tisková konference MV ČR
Informatizace -- součást reformy veřejné správy
Stanislav Gross, ministr
Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra
16.30   Beseda s politiky (uzavřené -- na pozvánky SPIS)
Eliščin sál
9.00   Informační strategie
Informační politiky resortů
Petr Kohout, ÚVIS
10.00   Centrální adresa a prototyp portálu Veřejné správy
Iva Steinerová, Česká pošta, a. s.
15.15   Sekce knihoven
Jak získat dotaci z programu VISK (Vít Richter, SKaIP)
VIS poskytované Měst. knihovnou (Jana Kalousková, MěK Ústí nad Orlicí)
Internet pro nevidomé (Ivana Štrossová, Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě)
16.30   Liberalizace telekomunikací
Jak to vidí alternativní operátoři
(beseda: David Stádník, ČTÚ, Miroslav Řezníček, Contactel, Marcela Gürlichová, MDS, Jan Slavíček, Český Telecom, Jiří Peterka, Ladislav Chrudina, APVTS)
Komunikační infrastruktura veřejné správy
(beseda: Luděk Matyska, MU Brno, Karel Březina, Marcela Gürlichová, Přemysl Klíma, Český Telecom)
Jednací sál
9.00   GIS a jejich uplatnění ve službách veřejné správy
Úvod (Josef Hojdar, CAGI)
MIDAS Metainformační systém pro potřeby veřejné správy
(Bronislava Horáková, Štěpán Kafka, CAGI)
GIS v územním plánování (Jiří Hiess, OkÚ Znojmo)
Geoaplikace roku -- výsledky a trendy 2. ročníku soutěže
(Eva Pauknerová, CAGI)
Možné scénáře využití geodat
Kulatý stůl -- možné scénáře využití geodat OkÚ v rámci transformace VS (zástupci MV ČR, okresů, krajů, SMO ČR, ČFIS)
Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí a diskuse k podmínkám poskytování geodat (Karel Večeře, ČÚZK)
15.00   Tvorba virtuálních sítí technologií MPLS v síti IS SSP
prezentace projektu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
Petr Panáček, ANECT, a. s.
16.00   Možnosti využití jednotného elektronického identifikátoru občana ve správních agendách veřejné správy
Boris Šraut, IBM
16.30   Sekce územních orgánů veřejné správy I.
Budování infrastruktur ISVS (Petr Kohout, ÚVIS)
Standardizace ISVS (Jaroslav Kokeš, Jiří Vaníček, ÚVIS)
Základní registry veřejné správy -- koncepce a legislativní zabezpečení (Ebbo Petrikovits, Zbyněk Havelda, ÚVIS, Jaroslav Palas, Parlament ČR, Karel Červenka, ČSÚ, Vít Suchánek, ČÚZAK, MV ČR)
Celostátní správní a dopravní evidence (Jiří Malátek, MV ČR)
18.00   EuroTel pro veřejnou správu
Iveta Hrabánková, EuroTel, s. r. o.
Salónky
14.30   Výbor regionů a spolupráce s kandidátskými zeměmi (anglicky)
16.00   Pracovní schůzka Výboru regionů a Asociace krajů ČR (anglicky)
všechny prostory kongresového centra Aldis
20.00   Večerní společenský program
Vyhlášení
Českého zavináče (ocenění projektu, který významně přispěl k 
rozvoji informační společnosti v ČR)

Vyhlášení Geoaplikace roku
Vyhlášení Bibliowebu (nejlepší web prezentace knihoven)
Vyhlášení Zlatého erbu (nejlepší webovské stránky měst, obcí a regionů)
společenský program, raut, aukce

úterý, 27. března

Malý sál
8.30   Zahájení druhého dne konference
Programová nabídka II. dne (František Dohnal, programový ředitel konference)
WWW projekty MV ČR, současnost a výhled (Stanislav Gross, ministr vnitra ČR)
9.00   Elektronický podpis v praxi veřejné správy
Zákon o elektronickém podpisu (Vladimír Mlynář, poslanec PSP ČR)
Elektronický podpis -- příprava vyhlášek (Dagmar Bosáková, Karel Neuwirt, ÚOOÚ)
Elektronický podpis ve veřejné správě (Karel Březina, ministr vlády ČR)
Elektronický podpis v daňové správě (Michal Faltýnek, MF ČR)
Elektronický podpis ve veřejné správě (Karel Březina, ministr vlády ČR)
Využití elektronického podpisu v praxi veřejné správy (panelová diskuse)
Stanislav Gross, ministr vnitra ČR, Roman Kučera MPSV, Lubomír Moravčík, GŘ cel, Michal Faltýnek, MF, Ivo Hrkal, MV ČR
10.30   Optimální projekce zákona o elektronickém podpisu do daňové problematiky
Tomáš Hůlek, IBM
11.00   Aplikace elektronického podpisu z pohledu občana -- uživatele sítě internet
Jakub Kopecký, KPNQwest Czechia
11.30   Otevřené, inteligentní webové služby
Jaroslav Malina, SUN Microsystems Czech, s. r. o.
12.20   Kulatý stůl BMI: Na cestě k informační společnosti
Úvod (Irina Zálišová, BMI)
Komunikace občana a veřejné správy
Předpoklady realizace informačních a komunikačních služeb a systémů VS (Petr Koubský, Oldřich Kužílek)
Komunikace občana a VS v informační společnosti (František Dohnal, Jaroslav Winter, Vít Richter, Josef Hajkr)
Přednáškový sál
9.00   Veřejné informace a Internet
E-Vienna (Reiner Riedel, Rakousko)
The information society in the city of Antwerp (Bruno Peeters, Belgie)
E-Europe and Extremadura (Carlos Castro, Španělsko)
Empowering citizens and improving democracy with multimedia (Peter Brück, Rakousko)
Smart cards supporting a citizen centric Information Society (Leibert, UK)
předsedá Marie Bednářová, Vzdělávací centrum veřejné správy
10.45   Projects supporting information society
PPP Virtual region (Andrzej Janicki, Polsko)
E-services (Dimitris Gouscos, Řecko)
Electronic signature (Pamela Finley, Německo)
ESIS (Vlastimil Veselý, ČR)
předsedá Rudolf Damašek, ZMOS SR
12.00   Aplikace pro administrativu státního úřadu
Systémy určené pro správu dokumentů (Libor Daněk, Oracle)
Podpora finančního řízení ve státní správě (Milota Karasová, Oracle)
Analytické nástroje pro controling ve státní správě (Roman Řípa, Oracle)
Oracle Lidské zdroje -- ucelený systém pro řízení lidských zdrojů (Zuzana Formanová, Oracle)
Přínosy internetových nákupních aplikací (Petr Kopecký, Oracle)
Eliščin sál
9.00   Internet jako médium
Zákon o svobodném přístupu k informacím (Oldřich Kužílek, poslanec PSP ČR)
Standardy ISVS pro zveřejňování informací (Tomáš Holenda, MV ČR)
Prezentace webů: Úřad vlády, Plzeňský kraj (Václav Koudele), OkÚ Děčín (Jiří Benedikt), město Hradec Králové (Ondřej Vrabec)
Jak zvýšit přitažlivost webové stránky -- Internet jako nástroj publicity a demokratického diskursu -- diskuse (Jiří Peterka, Jan Stejskal, ČTK, Vlastimil Weiner, ČT, Milan Šmíd, FSV UK, Jaroslav Kábele, iDnes)
10.30   Město Jáchymov -- zkušenosti s reálným provozem informačního systému MUNIS
Petr Fiedler, město Jáchymov
11.00   Informační systém orgánů kraje PVT
kolektiv
Jednací sál
9.00   Sekce územních orgánů veřejné správy II.
Program informatizace územních orgánů VS (Svatopluk Herzán, MV ČR)
Informatizace krajských úřadů (Pavel Bureš, MV ČR)
Klíčové projekty veřejné správy (Václav Kučírek, MV ČR)
Projekty PHARE na podporu reformy VS (Vladimír Chýský, Tomáš Holenda, MV ČR)
Data o životním prostředí a jejich prezentace pro potřeby úřadu a veřejnosti (Jaroslav Šolc, Magistrát hl. města Prahy)
Vzdělávání pracovníků VS v oblasti IT (Tomáš Šimek, MV ČR, Eva Pauknerová, CAGI)
předsedá Jana Kratinová, hl. město Praha
10.30   Hradec není Babylón
Vojtěch Foukal, Microsoft, s. r. o.
11.30   Je vaše připojení k internetu bezpečné?
Ivo Němeček, Cisco Systems
12.00   Seminář Internetizace měst a obcí
Zlatý erb -- prezentace www stránek
Zákon o ochraně osobních údajů (Karel Neuwirt, ÚOOÚ, Tomáš Holenda, Miroslava Matoušová, MV ČR)
Internetizace obcí (Václav Kučírek MV ČR)
Domény obcí a jejich ochrana (Martin Peterka, KPNQwest, Jan Savický)
Internet ve službách radnice (Tomáš Holenda, MV ČR, Jan Savický)
Praktické využití Internetu na OÚ (Jiří Hladík, MMR)
předsedá Tomáš Holenda, MV ČR
14.00   Zasedání komise ISMO
Salónky
10.30   Briefing: Novinky na stránkách MV ČR
Stanislav Gross, ministr vnitra ČR
10.50   Seminář webmasterů ústředních orgánů
(organizuje MV ČR)
14.20   Zasedání informatiků krajských úřadů
všechny prostory kongresového centra Aldis
15.00   Předpokládané ukončení konference

 

Jednací jazyk

  • čeština
  • angličtina

Pokud máte připomínky nebo dotazy k programu, zašlete je na adresu program@isss.cz.


Triada, spol. s r. o. Global Cities Dialogue Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro veřejné informační systémy

Copyright © 2001 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/