ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Podrobný program

sekce "Využití Internetu na okresních úřadech a magistrátech"

I. programový blok

Název příspěvku Přednášející Délka [min]
Projektový záměr modernizace sítě OkuNet. Ing. Antonín Běhounek, OkÚ Třebíč, Ing. Zdenek Chlup, OkÚ Karviná

15

Využívání sítě Internet ve státní správě okresu Třebíč. Ing. Jiří Kabelík, OkÚ Třebíč

10

Globální koncepce v projektech informačních systémů státní správy.
Příklady aplikací využívajících vrstvu společných služeb, zveřejňování informací na veřejných kioscích, geografické informační systémy.
Ing. Jan Pokorný, OkÚ Třebíč

40

Projekt MAN Hradec Králové. Ing. Zdeněk Pour, OkÚ Hradec Králové

15

Komunikace okresních úřadů prostřednictvím sítě Internet -- řešení OkÚ Česká Lípa. Ing. Jiří Kočí, OkÚ Česká Lípa

10

 

II. programový blok

Název příspěvku Přednášející Délka [min]
Prezentace hlavního města Prahy na Internetu. Ing. Miroslav Váňa, Magistrát hl. města Prahy

15

Informační služby poskytované prostřednictvím Internetu. Michael Táborský, IMIP Praha

15

HW a SW vybavení v hl. městě Praze pro poskytování informačních služeb prostřednictvím neveřejné sítě Intranet a sítě Internet. Ing. Luděk Brož, CSc., IMIP Praha

15

Výběr technologie pro poskytování informačních výstupů s využitím grafických dat prostřednictvím sítí Intranet a Internet. Ing. Jiří Černý, CSc., IMIP Praha

15

Prezentace grafických dat v síti Internet, projekt MURIS. Ing. Ladislav Kendík, Magistrát hl. města Prahy

15

Využívání technologií Internet v praxi Okresního úřadu Jihlava. Ing. Jiří Ondrášek, OkÚ Jihlava

20

Prezentace okresního úřadu na síti Internet pomocí prostředků virtuální reality. Ing. Zdenek Chlup, OkÚ Karviná

20

 


Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/