Schéma předběžného programu konference ISSS 2018, pondělí, 9. dubna

Poslední změna: [ Úterý, Podrobný předběžný program, Přednáška v cizím jazyce ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
Aktuální projekty eGovernmentu
Portál občana, NIA, eOP, CMS, Budování národního eIDAS uzlu, NEN a další témata
JUDr. Jaroslav Strouhal, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Jaromír Talíř, CZ.NIC, z.s.p.o.
Archivace a spisové služby
Výběr a ukládání dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby
Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv
eHealth I
Úvodní slovo
MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Zahájení konference V4DIS 2018
RNDr. Miloš Vystrčil, Senát Parlamentu ČR; PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok; Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky; MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina; Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2; dr. Piotr Filipkowski, SGH Warsaw School of Economics; RNDr. Tomáš Renčín, Konference ISSS/V4DIS 2018
eHealth ČR a legislativa
JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR
MDU – Metodika dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů
Radovan Urban, ICZ a. s.
Koncept smart city a smart region v České republice
Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2
Elektronizace zdravotnictví z pohledu České lékařské komory
MUDr. Michal Sojka, Česká lékařská komora
Elektronizace spisové služby jako nástroj transparentního výkonu veřejné moci
Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
Základní infrastruktura eHealth v ČR
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Koncept smart city a smart region na Slovenku
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok
Spisová služba klíčem k dodržení GDPR
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická
Národní digitální archiv, aktuální stav a plánovaný rozvoj
Bc. Jiří Bernas, Národní archiv
Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – NIX-ZD.CZ
Mgr. Klára Jiráková, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Lokalizační údaje v evropském eGovernmentu
Eva Pauknerová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
Aktivity CNZ v oblasti spisových služeb
Ing. Jan Heisler, CNZ
Slavnostní zahájení
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise; J. E. Sten Schwede, velvyslanec, Velvyslanectví Estonské republiky; RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR; Ing. Andrej Babiš, předseda, Vláda ČR; Mgr. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Mgr. Lubomír Metnar, ministr, Ministerstvo vnitra ČR; Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ing. Vladimír Dzurilla, zplnomocněnec pro eGovernment, Úřad vlády ČR; PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka, Karlovarský kraj; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj; PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok; Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky; RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR; JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR; JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Ivan Pilný, náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad; Ing. Dušan Navrátil, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko, Microsoft, s. r. o.; Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2018
Přenos slavnostního zahájení
Setkání Vlády ČR se starosty obcí Královéhradeckého kraje
Další rozvoj informatizace veřejné správy I
DigiKoalice pomáhá MŠMT při realizaci Strategie digitálního vzdělávání v kontextu EU a V4
Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) I
GDPR ve veřejné správě
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, Evropská komise
SmartCity I
Koncept Smart Cities z pohledu státní správy
Mgr. František Kubeš, Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo dopravy ČR
Zajištění vnitřních procesů velkého úřadu
Nový úřad kompletně v cloudu
Jakub Malačka, GORDIC spol. s r. o.
Aktuální otázky rozvoje veřejné správy
Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR
Veřejné investování
Národní elektronický nástroj
Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
5 klíčových kroků ke změně provozního modelu DC
Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o.
Obecné nařízení ve veřejné správě z pohledu ÚOOÚ
PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů
Agenda MA21
Ing.Jarmila Cikánková, CENIA
eTurismus I
Influencer marketing v cestovním ruchu
Radana Koppová, CzechTourism
Aktuální stav příprav na GDPR
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR
Sdílené služby a společné nakupování krajské korporace
Ing. Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj
Kotlíkové dotace aneb jak vydržet jakýkoliv nápor občanů
Karel Kolařík, Karlovarský kraj; Mgr. Václav Pávek, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Michal Kolb, Microsoft, s. r. o.
eHealth II
Návaznost eHealth na eGovernment ČR
Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra ČR
Výsledky výzev IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti
Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
AgriBus rok v provozu
Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s.; Bc. David Šetina, Ministerstvo zemědělství ČR
Otevřené oči nad riziky z registru smluv
JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Magistrát hlavního města Prahy; Ing. Miroslav Kvapil, DYNATECH s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
On-line marketingové nástroje jako významný nástroj k propagaci Královéhradeckého kraje
Mgr. Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj
ČÚZK a GDPR z pohledu služeb ČÚZK
Ing. David Legner, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dokončení digitalizace umožňuje rozšiřovat elektronické služby ČÚZK
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
Využití elektronických nástrojů pro realizaci veřejného majetku
Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
VITAKARTA OZP – zdravé online služby
Ing. Petr Valchář, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.
Ekonomický informační systém ČSSZ
Ing. Jan Halíř, Česká správa sociálního zabezpečení
Location services for cross-border cooperation and e-Government applications
Marcin Grudzień, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) II
Představení nástrojů pro řízení GDPR
Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r. o.
Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu, praktické ukázky projektů
Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR
Základní báze geografických dat České republiky 2019+
Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad
Vzorové postupy a dostupnost dat
Jste připraveni na výpadek systémů a ztrátu dat?
Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Tomáš Kubica, Microsoft, s. r. o.
Příprava na GDPR s IS Munis
Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Právní aspekty eGovernmentu
Aktuální vývoj státní služby
RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR
Využití nových video technologií v medicínském prostředí a vzdělávání
Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o.
eTurismus II
Praha včera, dnes a jak zítra v cestovním ruchu
Petr Slepička, Prague City Tourism
Další rozvoj informatizace veřejné správy II
Změny právních předpisů a agendové informační systémy
RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o.
Vysoce bezpečná mobilní a taktická LTE komunikace pro prvky kritické infrastruktury státu
Ing. Vladimír Brenkuš, ATS – TELCOM PRAHA a. s.
Informatizace územních samospráv I
Veřejná správa bez papíru
Ing. Jan Tejchman, SEFIRA spol. s r.o.; Petr Diviš, DELL EMC
eSbírka a eLegislativa
Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra ČR
DiaBetty aneb telemedicína co funguje Prevence těhotenské cukrovky
Ing. Aneta Prokšová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Mobilní vstupenka
Petr Soukup, Prague City Tourism
SmartCity II
Chytré město v chytré ekonomice aneb Od popelnic k informacím
Česká spořitelna, a. s.
Ochrana a zabezpečený přístup k citlivým datům
Radovan Gibala, F5 Networks
Propagace přeshraničního programu Interreg V-A ČR – Polsko na internetu
Mgr. Maciej Molak, Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Už je to tady, občane! aneb úřady jsou nám opět trochu blíž
Pavel Číž, ICZ a. s.
ASPI – jak snadno rozumět zákonům právu v každodenní praxi?
Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a. s.
B2B/G2G komunikace
Ing. Karel Poživil, Ing. Iva Fortelková, Česká správa sociálního zabezpečení
eHealth III
Distribuovaná zdravotní péče – návrat lékaře k nám domů?
Michal Opatřil, ICZ a. s.
Portál občana, Portál úředníka, spisové služby, geografické informační systémy, ekonomické systémy … a agendové informační systémy
Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o.
Diskuse a dotazy
Revize spisového řádu s ohledem na GDPR
Obec Krchleby; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Diskuse a dotazy
Asseco SAMO – platforma (nejen) pro Smart City
Filip Kadeřábek, Kamil Mega, Asseco Central Europe, a. s.
Další rozvoj informatizace veřejné správy III
Bezpečné úložiště České pošty
Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p.
EHR pro Českou republiku připraveno
Mgr. Jan Petřík, Zdravel, a. s.
Přívětivá komunikace samosprávy s občanem
Komunikace s veřejnou správou rychlá a pohodlná
Michal Kopecký, Úřad městské části Praha 2; Michal Slavev, mluvii.com s.r.o.; René Kubů, Microsoft, s. r. o.
5 klíčových kroků ke změně provozního modelu DC
Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o.
Bezpečnostní aspekty digitální transformace státní správy
Ondřej Šťáhlavský, Fortinet
Využití otevřených zdrojů ve veřejné správě
Současný stav otevřených dat v ČR
Mgr. Michal Kubáň, Ministerstvo vnitra ČR
eAccessibility
Po roce v přístupnosti zase o krok dál
Michal Rada, Úřad vlády ČR
Mobilní Rozhlas – budoucnost komunikace s občany nejen v ČR!
Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia, s. r. o.
Elektronické recepty
Ing. Renata Golasíková, Ing. Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Informatizace územních samospráv II
Elektronický úřad v roce 2018 aneb jsme na konci začátku
Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r. o.
Přístupnost v prostředí úřadu: Praktické ukázky testování
Radek Pavlíček, Masarykova univerzita
Otevřená data ČSSZ
Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení
Nová média – pro komunikaci s občany a institucemi
Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o.
SmartCity III
Smart City – užitečný koncept nebo „buzzword“?
Jan Alexa, IDC CEMA
Elektronická spisová služba na ORP a její vazby
Bc. Pavel Knytl, Město Poděbrady; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Souhrn o pacientovi – nový koncept v českém zdravotnictví
Ing. Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Aby občané i město rozumělo datům
Ing. Michal Kraus, MBA, Ing. Benedikt Kotmel, Hlavní město Praha, Operátor ICT; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
Úřady dostupné i pro neslyšící
Klára Sobotíková, Tichá linka
Další rozvoj informatizace veřejné správy IV
Nový občanský průkaz podle eIDAS
Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
SMS-info.eu – rýchle oznamy občanom až do mobilu s plnou ochranou súkromia/GDPR
Ing. arch. Augustín Mrázik, Mgr. Patrik Laslop, eGov Systems s.r.o.
Smart Cities = Safe Cities
Ing. Vladimír Špaček, Hexagon; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
eGovernment začíná uvnitř úřadu
Ing. Miroslav Vacula, Jihomoravský kraj; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o.
Otevřená data a ČÚZK
Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
Diskuse a dotazy
Prístupný web alebo Čo vidíme – nevidíme
Mgr. Nicole Removčíková, Prešovský samosprávny kraj
Centrální místo služeb – CMS
Ing. Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra ČR
Webový portál E-PRO
Tomáš Szabo, PROROZVOJ, s. r. o.
Energie pod kontrolou
Ing. Ladislav Mazač, GORDIC spol. s r. o.
Moderní úřady a operační střediska = nové způsoby spolupráce
Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s.
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Spolek BISON – sdílený vývoj SW veřejné správy
Ing. Eva Janoušková, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
iMunis SMiS – rychlá komunikace s úřady
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Od vizí k realistickým projektům SMART CITY
Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ondřej Bukovjan, Microsoft, s. r. o.
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Kolik a jaké domény drží veřejná správa?
Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.
Ako sme začali byť SMART mestom (niekoľko príkladov, jednoduchých krokov k rozumným riešeniam v meste Prešov)
Ing. Mariana Hurná, Mesto Prešov
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý Erb a Biblioweb
Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěží Zlatý erb CZ a představení vítězů soutěže Zlatý erb SK, uvádí Ing. Tomáš Holenda a Ing. Miroslav Drobný
Prezentace oceněných projektů