Záštity

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, předseda IT komise AKČR
Faksimile dopisu Jiřího Běhounka