Záštity

Asociace krajů České republiky
Faksimile dopisu Jany Mračkové Vildumetzové
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, předseda IT komise AKČR
Faksimile dopisu Jiřího Běhounka