Aktivní účast Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Spolupořadatelem ISSS je opět Kraj Vysočina

MMR již oznámilo tematické okruhy, s nimiž vystoupí na letošní konferenci. Nebudou mezi nimi chybět tradiční rozbor čerpání ze strukturálních fondů na projekty z oblasti e-governmentu a kybernetické bezpečnosti, přednášky v odborném bloku ke Smart Cities, informace o využití elektronických nástrojů pro prodeje veřejného majetku nebo panelová diskuse se zástupci Svazu měst a obcí ČR.

Na programovém konceptu konference ISSS 2018 se opět významně podílejí zástupci Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem a vedoucím odboru informatiky Petrem Pavlincem. I díky této spolupráci se očekává širší zapojení dalších členů Asociace krajů ČR a nárůst přednášek s „krajskou“ tématikou.